Avoimet työpaikat

Avoimet työpaikkamme:

2-4 määräaikaista erikoistutkijan tehtävää (postdoc) >> Lue lisää

Erikoistutkija(t) tulevat työskententelemään sosiologian oppiaineessa INVEST tutkimuksen lippulaivahankkeessa Turun yliopistossa. Tehtävä tutkimus linkittyy vähintään kahteen seuraavista teemoista:

  • Lainsäädännön muutosten vaikutukset perheiden ja yksilöiden elämänkulkuun (PREDLIFE-hanke)
  • Eriarvoisuuden vertaileva tutkimus (yhteiskuntien välillä)
  • Eriarvoisuus elinkaaren eri vaiheissa ja sen periytyminen
  • Kokeellinen eriarvoisuuden tutkimus

Haku päättyy 9.8.2020


Projektitutkijan/tutkimusavustajan määräaikainen tehtävä >> Lue lisää

Projektitutkija/tutkimusavustaja työskentelee INVESTin sosiologian yksikön, Turun yliopiston sosiaalipolitiikan ja taloussosiologian sekä THL:n yhteistyöhankkeessa, jossa kehitetään viitebudjettitutkimusta ja -menetelmiä Suomessa. Viitebudjetit ovat esimerkkilaskelmia tietyn elintason saavuttamisesta. Projektitutkijan/tutkimusavustajan ensisijaisiin tehtäviin kuuluu viitebudjettien pohjana toimivan asiantuntijatiedon ja suositusten sekä ohjeistusten koostaminen sekä kansallisen viitebudjettikyselypilotin suunnittelu ja toteutus yhdessä hankkeen muiden tutkijoiden kanssa.

Tehtävä täytetään ajalle 15.8.–31.12.2020.

Haku päättyy 2.8.2020

 

The cathedral of Turku and its surroundings from the air