Avoimet työpaikat

Avoimet työpaikkamme:

1-3 erikoistutkijaa (tutkijauraportaan taso 2, post doc) >> Lue lisää

1-3 erikoistutkijaa (tutkijauraportaan taso 3) >> Lue lisää

Erikoistutkija(t) tulevat työskentelemään ERC:n Advanced Grant:n rahoittamassa CHALLENGE-projektissa Turun yliopistossa. CHALLENGEssa tutkitaan nk. haastavia kiusaamistapauksia, joissa kiusaaminen jatkuu puuttumisesta huolimatta. Projektin tutkimuksissa hyödynnetään pitkittäisasetelmia, kokeellista tutkimusta ja molekyyligenetiikkaa.

Haku päättyy 30.6.2020.


2-4 määräaikaista erikoistutkijan tehtävää (postdoc) >> Lue lisää

Erikoistutkija(t) tulevat työskententelemään sosiologian oppiaineessa INVEST tutkimuksen lippulaivahankkeessa Turun yliopistossa. Tehtävä tutkimus linkittyy vähintään kahteen seuraavista teemoista:

  • Lainsäädännön muutosten vaikutukset perheiden ja yksilöiden elämänkulkuun (PREDLIFE-hanke)
  • Eriarvoisuuden vertaileva tutkimus (yhteiskuntien välillä)
  • Eriarvoisuus elinkaaren eri vaiheissa ja sen periytyminen
  • Kokeellinen eriarvoisuuden tutkimus

Haku päättyy 9.8.2020

_______________________________________________________________________________________________

Projektitutkijan/tutkimusavustajan määräaikainen tehtävä >> Lue lisää

Projektitutkija/tutkimusavustaja työskentelee INVESTin sosiologian yksikön, Turun yliopiston sosiaalipolitiikan ja taloussosiologian sekä THL:n yhteistyöhankkeessa, jossa kehitetään viitebudjettitutkimusta ja -menetelmiä Suomessa. Viitebudjetit ovat esimerkkilaskelmia tietyn elintason saavuttamisesta. Projektitutkijan/tutkimusavustajan ensisijaisiin tehtäviin kuuluu viitebudjettien pohjana toimivan asiantuntijatiedon ja suositusten sekä ohjeistusten koostaminen sekä kansallisen viitebudjettikyselypilotin suunnittelu ja toteutus yhdessä hankkeen muiden tutkijoiden kanssa.

Tehtävä täytetään ajalle 15.8.–31.12.2020.

Haku päättyy 2.8.2020


Korkeakouluharjoittelija

Korkeakouluharjoittelija osallistuu vertailevaan köyhyyden, tulonsiirtojen ja hyvinvointivaltioregiimien tutkimukseen. Tutkimuksessa käytetään EU-maiden kattavaa EU-SILC-kyselyaineistoa. Harjoittelija osallistuu tutkimuksen kaikkiin vaiheisiin kokeneen tutkijan apuna: kirjallisuuskatsauksen tekeminen, kvantitatiivisten analyysien suorittaminen, tutkimustulosten tulkinta ja tutkimusartikkelin kirjoittaminen englanniksi. Harjoittelijan toivotaan suorittavan loppuvaiheen opintojaan esimerkiksi sosiaalipolitiikan, taloustieteen tai sosiologian alalla.

Harjoittelupaikka sijoittuu THL:lle Helsinkiin. Haku päättyy 10.7.2020.

>Lue lisää