Opettaja koulun pihalla päällään KiVa-koulu-liivi

KiVa Koulu®

KiVa Koulu® on Turun yliopistossa kehitetty  kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. KiVassa pyritään ehkäisemään kiusaamista ennalta. Kiusaamisen vastaisen kulttuurin luominen edellyttää koko kouluyhteisön sitoutumista; siitä huolehtimista, ettei kukaan jää syrjään tai tule huonosti kohdelluksi.

KiVa Koulu perustuu tutkittuun tietoon

Turun yliopistossa on tehty kiusaamiseen liittyvää uraauurtavaa tutkimusta professori Christina Salmivallin johdolla jo 1990-luvun alusta lähtien. Työ on saanut sekä kansallista (mm. Suomen tiedepalkinto 2017) että kansainvälistä (mm. European Crime Prevention Award 2009; Social Policy Award for Best Article 2012/Social for Research on Adolescence, USA) tunnustusta. Tutkimus jatkuu tuottaen jatkuvasti uutta tietoa kiusaamisen tehokkaamman ehkäisyn ja siihen puuttumisen kehittämiseksi.

KiVan vaikuttavuudesta on vahvaa näyttöä

KiVan vaikuttavuutta on tutkittu satunnaistettua koe-kontrolliasetelmaa hyödyntäen erittäin laajoissa (yli 30 000 lasta ja nuorta) tutkimuksissa vuosina 2007-09. Vuodesta 2009 lähtien olemme keränneet aineistoa KiVa Koulu -ohjelmaa toteuttavissa kouluissa eri puolilla Suomea, sekä oppilas- että henkilökuntakyselyin.

KiVaa toteuttamalla voidaan vähentää kiusaamista ja lisätä kouluhyvinvointia ja myönteisiä vertaissuhteita – jopa oppimismotivaatiota! KiVaa on tutkittu myös mm. Alankomaissa, Chilessä, Italiassa, Uudessa-Seelannissa ja Virossa. Meta-analyyseissa se on toistuvasti todettu yhdeksi maailman tehokkaimmista kiusaamisen vastaisista ohjelmista.

KiVa-tutkimusryhmän kiusaamiseen ja vertaissuhteisiin liittyviä tutkimusjulkaisuja

KiVan toteuttaminen

Pitkin vuotta systemaattisesti pidettävillä KiVa-oppitunneilla voidaan vaikuttaa oppilasryhmien normeihin ja siihen, miten lapset ja nuoret toimivat kiusaamista havaitessaan. Tämä edellyttää myös kaikilta yhteisön aikuisilta selkeää viestiä siitä, että kiusaamista ei hyväksytä.

Toinen tavoite on tehokas puuttuminen esille tuleviin kiusaamistapauksiin: tähän KiVa tarjoaa selkeät ohjeet, joiden takana on vahva tutkimusnäyttö.

Kolmanneksi, KiVa tarjoaa työkalut jatkuvaan oman koulun tilanteen seurantaan jokavuotisten online-kyselyiden ja niistä saatavan palautteen muodossa. KiVa sisältää materiaalia myös vanhemmille. Meidän kaikkien panosta tarvitaan, jotta jokaisen lapsen ja nuoren oikeus turvalliseen oppimisympäristöön toteutuu!

Suomessa KiVa Koulu -ohjelmassa on mukana yli 900 koulua ja Suomen lisäksi ohjelma on käytössä yli 20 eri maassa.

Lisätietoa KiVa Koulusta