Hyvinvointivaltion tutkimuksen ja innovaatioiden ekosysteemi

Tutkimusalueemme kattaa sosiologian, sosiaalipolitiikan, psykologian ja lastenpsykiatrian opintoalat Turun yliopistossa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. INVEST-ekosysteemi kokoaa yhteen yli 200 tutkijan ponnistelut ja edistää poikkitieteellistä tutkimusta. Osallistamme myös julkiset organisaatiot, kolmannen sektorin organisaatiot, yritykset, perheet ja nuoret toimintaamme ja edistämme siten myös tieteen tekemisen rajat ylittäviä lähestymistapoja.

Investin tutkimusteemat ja hubit

Hyvinvointiyhteiskunnan ekosysteemin avulla voimme tehdä yhteistyötä ja olla tehokkaassa vuorovaikutuksessa keskeisten sidosryhmäorganisaatioiden, poliittisten päättäjien ja muiden  toimijoiden kanssa. Tieteen tekemisen rajat ylittävällä lähestymistavalla pyrimme vaikuttamaan yhteiskuntaan eri väylien ja keinojen kautta. Tällä hetkellä teemme yhteistyötä eri tutkimusorganisaatioiden, yritysten sekä julkisten hallinto- ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Näiden lisäksi teemme yhteistyötä yli 900 suomalaisen koulun ja yli sadan kunnan kanssa.

Liity mukaan INVEST-ekosysteemiin

Isäntäorganisaatiot