Organisaatio

INVEST on eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuskeskus ja lippulaiva, joka toimii Turun yliopiston lääketieteen ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntien alaisuudessa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Hyvinvointivaltion tutkimus- ja uudistusyksikössä. Keskusta johtavat Turun yliopiston professorit Jani Erola, Christina Salmivalli ja André Sourander sekä THL:n tutkimusprofessori Pasi Moisio. Lippulaivajohtaja Jani Erolalla on kokonaisvastuu INVESTin toiminnasta.

INVESTin tutkimus perustuu ainutlaatuiseen aineistoon, ja se on järjestetty kuuden temaattisen tutkimusalan ympärille. INVESTissä kiinnitetään erityistä huomiota yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja vaikuttavuuteen.

Tutustu INVESTin tutkijoihin ja hankkeisiin.

Toimintaamme rahoittavat Suomen Akatemian lippulaivaohjelma (17,3 M€ vuosina 2019–2026), isäntäorganisaatiot Turun yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä monet muut ulkopuoliset tutkimusrahoittajat, kuten Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) ja Yhdysvaltain terveysvirasto (NIH).

Johtoryhmä

INVESTin johtoryhmä koostuu vastuullisista tutkijoista (PI) ja hallintoryhmästä. Johtoryhmä vastaa toiminnan toteuttamisesta INVESTin tavoitteiden ja strategian mukaisesti.

Hallintoryhmään kuuluu tutkimus-, vaikuttavuus- ja tiedonhallinnan ammattilaisia, ja se vastaa yhdessä johtajan kanssa tutkimus- ja vaikutustoimintojen kehittämisestä ja tuesta.

Ohjausryhmä

INVESTillä on Turun yliopiston vararehtorin 1.1.2023- 31.12.2026 saakka nimeämä ohjausryhmä. Ohjausryhmä tukee ja ohjaa INVESTin johtoa tavoitteiden saavuttamisessa.

Ohjausryhmän jäsenet ovat:

Puheenjohtaja
Rehtori Jukka Kola
Turun yliopisto

Vararehtori Kalle-Antti Suominen
Turun yliopisto

Pääjohtaja Markku Tervahauta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi
Sosiaali- ja terveysministeriö

Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila
Satakunnan hyvinvointialue

Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen jäsen Matti Rihko
Turun kauppakamari

Tieteellinen neuvottelukunta

INVESTillä on Turun yliopiston rehtorin määräajaksi 31.12.2022 saakka nimeämä tieteellinen neuvottelukunta. Neuvottelukunta tukee INVESTin johtajia ja vastuullisia tutkijoita tieteelliseen toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Tieteellinen neuvottelukunta myös arvioi INVESTin toimintaa, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja INVESTin tieteellisestä suunnasta.

Tieteellisen neuvottelukunnan jäsenet ovat:

Professori Fabrizio Bernardi
European University Institute

Professori Anette Fasang
Humboldt-University Berlin

Professori Jaana Juvonen
University of California

Apulaisprofessori Eva Serlachius
Karolinska Institutet

Isäntäorganisaatiot

Suomenkieliset Turun yliopiston ja THL:n logot rinnakkain.