Organisaatio

INVEST on hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuskeskus ja lippulaiva, joka toimii Turun yliopiston lääketieteen ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntien alaisuudessa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Hyvinvointivaltion tutkimus- ja uudistusyksikössä. Keskusta johtavat professorit Jani Erola, Christina Salmivalli, André Sourander ja THL:n tutkimusprofessori Pasi Moisio. Lippulaivajohtajalla on kokonaisvastuu INVESTin toiminnasta.

INVESTin tutkimus perustuu ainutlaatuiseen aineistoon ja se on järjestetty kuuden temaattisen tutkimusalan ympärille. INVESTissä kiinnitetään erityistä huomiota yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja vaikuttavuuteen.
Tutustu INVESTin tutkijoihin ja hankkeisiin.

Toimintaamme rahoittavat Suomen Akatemian lippulaivaohjelma (17,3 M€ vuosina 2019-2026), isäntäorganisaatiot Turun yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä monet muut ulkopuoliset tutkimusrahoittajat, kuten Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) ja Yhdysvaltain terveysvirasto (NIH).

Johtoryhmä

INVESTin johtoryhmä koostuu vastuullisista tutkijoista (PI) ja hallintoryhmästä. Johtoryhmä vastaa toiminnan toteuttamisesta INVESTin tavoitteiden ja strategian mukaisesti.

Hallintoryhmään kuuluu tutkimus- ja vaikuttavuus- ja tiedonhallinnan ammattilaisia ja se vastaa yhdessä johtajan kanssa tutkimus- ja vaikutustoimintojen kehittämisestä ja tuesta.

Ohjausryhmä

INVESTillä on Turun yliopiston vararehtorin määräajaksi nimeämä ohjausryhmä 31.12.2022 saakka. Ohjausryhmä tukee ja ohjaa INVESTin johtoa tavoitteiden saavuttamisessa.

Ohjausryhmän jäsenet ovat:

Puheenjohtaja
Rehtori Jukka Kola
Turun yliopisto

Vararehtori Kalle-Antti Suominen
Turun yliopisto

Pääjohtaja Markku Tervahauta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kansliapäällikkö Kirsi Varhila
Sosiaali- ja terveysministeriö

Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen puheenjohtaja Matti Rihko
Turun kauppakamari

Tieteellinen neuvottelukunta

INVESTillä on Turun yliopiston määräajaksi rehtorin nimeämä tieteellinen neuvottelukunta 31.12.2022 saakka. Neuvottelukunta tukee INVESTin johtajia ja PI:tä tieteelliseen toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Tieteellinen neuvottelukunta myös arvioi INVESTin toimintaa, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja INVESTin tieteellisestä suunnasta.

Tieteellisen neuvottelukunnan jäsenet ovat:

Professori Fabrizio Bernardi
European University Institute

Professori Anette Fasang
Humboldt-University Berlin

Professori Jaana Juvonen
University of California

Apulaisprofessori Eva Serlachius
Karolinska Institutet

Isäntäorganisaatiot