Politiikkasuositukset

1/2023 (FLUX)
Jessica Nisén: Vanhemmuuden viivästyminen vaikuttaa eri tavoin naisten ja miesten työuriin | PDF

4/2022 (FLUX)
Strategisen tutkimuksen DEMOGRAPHY-ohjelma: Väestörakenteen muutos haastaa yhteiskunnan kestävyyden (PDF aukeamittain | PDF sivuittain)

3/2022 (FLUX)
Anni Erlandsson: Ruotsissa työnantajat syrjivät työnhakijoita, joiden nimi kuulostaa ulkomaalaiselta – syrjinnästä sukupuolen tai vanhemmuuden perusteella ei yleisesti merkkejä | PDF

2/2022 (FLUX)
Julia Hellstrand, Jessica Nisén & Mikko Myrskylä: Suomalaiset naiset saavat lapsia sekä myöhemmin että vähemmän kuin aikaisemmin | PDF

1/2022 (FLUX)
Marika Jalovaara & Anneli Miettinen: Korkeasti koulutetut saavat usein kaksi lasta – enintään keskiasteen koulutuksen saaneilla yleistyvät sekä lapsettomuus että suuret lapsiluvut | PDF

10.1.2022
Diabeteslääkkeiden korvauksia leikattiin – miten kävi potilaiden?

25.10.2021
Lapsiköyhyys koko väestön köyhyyttä yleisempää Euroopassa – Suomessa lapsiköyhyyttä esiintyy etenkin yksin-huoltaja- ja maahanmuuttajaperheissä

28.4.2021
Maahanmuuttajaoppilaiden opetuksessa paljon osaamista mutta myös kehitettävää: vahva äidinkieli ja tuettu koulukieli edistävät koulutuksellista tasa-arvoa

10.12.2020
Joka kymmenes työikäinen suomalainen elää köyhyydessä

26.11.2020
Koronakriisin ja etäopetuksen vaikutukset opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan hyvinvointiin

19.5.2020
Koronakriisin vaikutukset lasten ja nuorten oppimiseen koulutukseen ja hyvinvointiin pitkällä aikavälillä

5.2.2020
Kotitalouksien terveysmenot lisäävät erityisesti ikääntyneiden ja työkyvyttömien köyhyyttä

16.12.2019
Vuoroasuminen ja lapsen elatusapu Pohjoismaissa