Tohtoriohjelma

Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltion tutkimuksen tohtoriohjelma DPInvest

Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltion tutkimuksen tohtoriohjelma (DPInvest) on Turun yliopiston tutkijakouluun kuuluva laaja-alainen tohtoriohjelma. Tohtoriohjelman tieteenalat ovat lastenpsykiatria, psykologia ja sosiologia.

DPInvest on osa INVEST-tutkimuskeskusta, jonka tavoitteena on nykyistä tasa-arvoisempi, paremmin kohdistettu, ennakoivampi ja taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä hyvinvointimalli. INVEST etsii lasten ja nuorten hyvinvointia rajoittavia tekijöitä ja puuttuu niihin tutkimustietoon pohjautuvilla interventioilla. Lisäksi INVEST etsii keinoja, joilla voidaan samaan aikaan auttaa kasautuneesta huono-osaisuudesta kärsiviä perheitä ja käyttää yhteiskunnan varoja nykyistä tehokkaammin. INVESTin tavoitteena on lisätä hyvinvointia yhteiskunnassa.

Tohtoriohjelmaan kuuluvat tohtorikoulutettavat suorittavat tutkintonsa yhteiskuntatieteelliseen tai lääketieteelliseen tiedekuntaan.

Tohtoriohjelma on englanninkielinen. Lisätietoa löytyy englanninkieliseltä sivultamme.

Ota yhteyttä:

University Lecturer
Patricia McMullin

Tohtoriohjelman koordinaattori:
Vesa Rautio

Lisätietoa hakijalle, tohtorikoulutettavalle ja opinto-opas