A phone and a tablet showing Opintokamu

Opintokamu®

Opintokamu®-ohjelma on lukioihin ja ammattioppilaitoksiin suunnattu kokonaisuus, jonka tavoite on kehittää opiskelijoiden valmiuksia opintoihin, elämänhallintaan ja hyvinvointiin, sekä tarjota opettajille välineitä oppilaitosten hyvinvointityöhön. Ohjelma on kehitetty Turun yliopistossa, ja sen kehittämistä on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö. Vuodesta 2018 alkaen ohjelma on ollut rekisteröityneiden oppilaitosten käytettävissä.

Opintokamun materiaalit

Opintokamu sisältää laadukkaita ja tutkimustietoon perustuvia materiaaleja opiskelijoiden itsenäiseen työskentelyyn, ja oppilaitosten aikuisille suunnattuja työkaluja sekä opiskelijoiden että henkilökunnan hyvinvoinnin parantamiseen. Kaikki materiaalit löytyvät mukaan rekisteröityneille oppilaitoksille sähköisinä osoitteesta www.opintokamu.fi.

Opintokamu®-kurssi

Oppilaitokset voivat halutessaan tarjota opiskelijoille itsenäisesti verkossa suoritettavan Opintokamu-kurssin (1 opintopiste/ 2 osaamispistettä). Kurssin aiheet liittyvät kolmeen teemaan: Opiskelu, sosiaaliset suhteet sekä tunteet ja mieli. Opiskelija etenee kurssilla lukien sisältöjä, katsoen videoita ja tehden aiheisiin liittyviä tehtäviä. Opettajan tehtäväksi jää tarkistaa, että kurssi on suoritettu loppuun ja siirtää suoritusmerkintä oppilaitoksen omaan rekisteriin. Kurssimateriaaleista löytyy myös tietoisuustaito- eli Tita-kokonaisuus. Sen avulla niin opiskelijat kuin oppilaitosten henkilökunta voivat tutustua mindfulnessin ohella mm. myötätuntoon, stressinhallintaan sekä arjen hyvinvointiin.

Opettaja voi myös valita kurssin sisällöistä omaan opetukseensa istuvia aiheita, vaikka opiskelijat eivät suorittaisi kurssia itsenäisesti. Opetuksen tueksi Opintokamun sivuilta löytyy mm. valmiiksi tehtyjä tuntisuunnitelmia ryhmänohjaustuokioihin.

Opintokamu®-peli

Opintokamu-pelin tavoite on kannustaa opiskelijoita keskustelemaan. Peliä pelataan ryhmässä mobiililaitteilla opettajan (tai muun koulun henkilökuntaan kuuluvan) johdolla. Opiskelijoista muodostetaan joukkueita, jotka kilpailevat toisiaan vastaan. Pelien aiheet mukailevat Opintokamu-kurssin aiheita.

Opintokamu®-improt

Matalan kynnyksen improvisaatioharjoitteet antavat henkilökunnalle uusia välineitä opiskelijoiden toisiinsa tutustumiseen sekä myönteisen ja turvallisen ilmapiirin luomiseen. Harjoitteiden ohjaaminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta ja ne sopivat kaikille taustasta riippumatta. Opintokamu-sivuilta löytyvät ohjeet ja opasvideot antavat riittävät valmiudet niiden toteuttamiseen.

Opintokamu®-raportti

Opintokamu raportti auttaa oppilaitoksia hyvinvointityön suunnittelussa. Opiskelijat vastaavat sähköiseen kyselyyn syksyisin. Kyselyn tulokset ovat nopeasti saatavilla ja ne antavat vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka motivoituneita ja sitoutuneita opiskelijat ovat opintoihinsa?
  • Kokevatko opiskelijat haasteita esimerkiksi opiskeluun tai ajankäyttöön liittyvissä asioissa?
  • Miten paljon opiskelijoiden keskuudessa esiintyy yksinäisyyttä, kiusaamista, jännittämistä tai koulu-uupumusta?
  • Millaiseksi opiskelijat kokevat tulevaisuuden näkymänsä tai oman mielialansa?
  • Miltä näyttää opiskelijoiden kokemus kouluyhteisöön kuulumisesta?

Miten menee? -mittari

Miten menee? -mittarissa opiskelija saa lyhyeen kyselyyn vastaamalla henkilökohtaisen yhteenvedon ja palautteen opiskeluhyvinvoinnistaan. Opiskelija voi mittarin avulla pysähtyä pohtimaan tuntemuksiaan, huomata omia vahvuuksiaan ja löytää tukea haasteisiin. Mittari tarjoaa konkreettisia vinkkejä opiskeluhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen.

Huolen puheeksi ottaminen; Kiusaaminen ja siihen puuttuminen

Opintokamun materiaaleista löytyy opettajille suunnatut selkeät ohjeet huolen puheeksi ottamiseen ja kiusaamiseen puuttumiseen. Nämä tukevat esimerkiksi raportissa nousseiden asioiden käsittelyä yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Opettajan hyvinvointi

Opettajan hyvinvointiin keskittyvät materiaalit tukevat opettajan omaa hyvinvointia ja työssä jaksamista. Materiaalit ohjaavat pohtimaan voimavaroja ja asiantuntijuutta sekä kohtaavaa vuorovaikutusta koulun arjessa. Lisäksi ne tarjoavat välineitä tietoisuustaitoihin (mindfulness) ja itsemyötätuntoon.