Voimaperheet®

Voimaperheet on Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkimuskokonaisuus.

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus kehittää ja tutkii professori André Souranderin johdolla varhaisia matalan kynnyksen etähoito-ohjelmia sekä eri väestöryhmille kohdennettuja, mielenterveyttä edistäviä ohjelmia. Ohjelmat on suunniteltu lapsille, nuorille ja lapsiperheille.

Tavoitteena on tuottaa vahvaan tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa ja työkaluja palvelujärjestelmän kehittämisen tueksi sekä edistää siirtymää erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun palveluista varhaiseen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Voimaperheet-hoito-ohjelma perustuu vahvaan kansainväliseen tutkimustietoon. Mallia on kehitetty ja tutkittu Turun yliopistossa vuodesta 2009 alkaen.

 

Kohdennetut Voimaperheet-hoito-ohjelmat

Yhdessä vahvaksi: Raskaudenaikaisen masennuksen hoito

Yhdessä vahvaksi-tutkimuksessa kehitetään digitaalisessa hoitoympäristössä toteutettavaa raskaudenaikaisen masennuksen hoitoa ja tutkitaan sen vaikuttavuutta. Lisäksi selvitämme oireiden yleisyyttä. Tutkimuksesta saatavaa tietoa on tarkoitus käyttää raskaudenaikaisen masennuksen tunnistamisen ja hoidon kehittämisessä.

Lisätietoa

Voimaperheet – huomaa hyvä lapsessasi: Leikki-ikäisten lasten käytösongelmien hoito

Voimaperheet on toimintamalli, joka on kehitetty neuvolaikäisten lasten käytösongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja digitaaliseen, ennaltaehkäisevään hoitoon. Malli on vuosien tutkimus- ja kehittämistyön tulos.

Lisätietoa

Huolet hallintaan: Kouluikäisten lasten ahdistuneisuuden hoito

Huolet hallintaan on tutkimus, jossa selvitetään alakouluikäistenlasten ahdistusoireilun varhaistunnistusta kouluterveydenhuollossa, kehitetään netin ja puhelimen välityksellä toteutettavaa ahdistuksen ja pelkojen hoitoa ja tutkitaan hoidon vaikuttavuutta.

Lisätietoa

Mielenterveystaitojen opetus

Ole läsnä lapsellesi: Digitaalinen myönteisen vanhemmuuden ohjelma 3-vuotiaiden lasten perheille

Tutkimuksessa arvioidaan Ole läsnä lapsellesi -vanhempainohjausohjelman vaikuttavuutta ja käytettävyyttä. Ohjelma on kehitetty tukemaan ja vahvistamaan myönteisen vanhemmuuden taitoja, vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta sekä lapsen suotuisaa kehitystä.

Lisätietoa

Kohti uutta: Itsenäistyvien nuorten mielenterveystaidot

Kohti uutta on korkeakouluopinnot aloittaville nuorille suunnattu koulutushanke, jonka tavoitteena on helpottaa siirtymää itsenäiseen aikuisuuteen.

Opiskelun aloittaminen on usein suurten elämänmuutosten aikaa. Osalle opiskelijoista se on myös tukiverkkojen heikkenemisen ja mielenterveysongelmille altistumisen aikaa.

Hankkeessa tutkitaan digitaalisen mielenterveysopetuksen yhteyttä ensimmäisen vuoden korkeakouluopiskelijoiden mielenterveystietämykseen, asenteisiin, palvelujen käyttöön ja psyykkiseen hyvinvointiin.

Lisätietoa

Kasvun voimaa: Täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Hankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksen tiimeille suunnattua täydennyskoulutusta, joka toteutetaan digitaalisessa oppimisympäristössä. Koulutuksen osana toteutettavalla etämentoroinnilla tehostetaan tiimien arkitilanteiden suunnittelua ja tehokkaaksi todettujen myönteisten kasvatuskäytänteiden käyttöönottoa.

Lisätietoa

Ohjelmassa mukana olleiden kokemuksia