Kolme askelta kohti parempaa yhteiskuntaa – tietopaketti päätöksentekijälle

Uusi eduskunta ja hallitus saavat ratkaistavakseen suuria kysymyksiä, jotka haastavat Suomen tulevaisuuden. Olemme koonneet tälle sivulle tutkittua tietoa kolmesta keskeisestä ongelmakohdasta, joihin puuttuminen on tulevien vuosien politiikassa välttämätöntä. Vain siten voimme turvata yhteiskunnan kestävyyden, tasa-arvoisuuden ja hyvinvoinnin.

Ongelmien ratkaiseminen vaatii, että ymmärrämme niiden syyt. Siksi haasteisiin vastaaminen onnistuu vain tutkimustiedon avulla.