INVESTin aineistoinfrastruktuurit

INVESTissä hyödynnetään uusia ainutlaatuisia tietokantoja ja kehitetään uusia tutkimusaineistoja, jotka vievät tutkimuksen aivan uudelle tasolle. INVESTin omiin datainfrastruktuureihin kuuluu erityisesti INVEST-tutkijoille ja -ryhmille räätälöityjä aineistonhallintapalveluja.

Erinomaiset, globaalisti ainutlaatuiset tutkimusaineistot ja uusi datainfrastruktuuri ovat INVESTin maailmanluokan tutkimuksen selkäranka. Tutkijamme käyttävät erityyppisiä rekisteriaineistoja, jotka kattavat yleensä koko väestön vuoden 1970 väestönlaskennasta lähtien, kyselyaineistoja, jotka on kerätty osana KiVa® kiusaamisen vastaista ohjelmaa ja Opinkamu® -ohjelmaa, sekä lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen keräämiä kohorttiaineistoja 1980-luvulta lähtien. Tällä hetkellä kehitämme uusia aineistoja.

InReg ja InvestHub ovat uudet tutkimusinfrastruktuurimme. InReg kehittää ja kokoaa uusia rekisteriaineistoja, huolehtii käyttäjäluvista, päivittää olemassa olevia tietolähdetietoja sekä vastaa sisäisestä standardoinnista ja metatietojen tallennuksesta. InvestHubissa arvioidaan interventioiden tehokkuutta kokeellisin ja kvasikokeellisin menetelmin.

Aineistokatalogi

Kaikkien INVEST-tutkimusryhmien käytettävissä on INVESTin aineistokatalogi, joka sisältää hankkeessa mukana olevien aineistojen muuttujakuvaukset sekä yleiset tiedot. Katalogista löytyvät esimerkiksi yksittäisten muuttujien tarkat tiedot, aineiston yhteyshenkilöt sekä aineiston käyttöoikeuksiin liittyviä seikkoja.

Siirry tästä >>> aineistokatalogiin.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Simo Arhippainen.

Etäkäyttöympäristö, versionhallinta ja GitHub

Saatavilla ovat seuraavat ohjeistukset (englanniksi):

Muut palvelut

Linkit Turun yliopiston datapolitiikkaan ja aineistonhallintapalveluihin

Aineistonhallintaa koskevat kansalliset suuntaviivat ja palvelut

 

INVESTin dataryhmä on mukana myös tutkimustiedon elinkaari- ja tutkimustiedon hallinnan koulutuspaketissa (UGSL0001 Research Data Management, 3 op), joka on kaikkien Turun yliopiston tohtoriohjelmien ja tutkijatohtoreiden käytettävissä.