Eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan lippulaivahanke INVEST

Suomen hyvinvointimalli pyrkii torjumaan lasten ja nuorten syrjäytymistä kattavien palvelujen ja tulonsiirtojen avulla. Hyvinvointimallimme on todettu taloudellisesti ja sosiaalisesti menestyksekkäästi. Toistaiseksi tiedämme kuitenkin yksittäisten palvelujen ja tulonsiirtojen vaikuttavuudesta hyvin vähän.

INVEST yhdistää sosiologisen, psykologisen ja lastenpsykiatrisen tutkimuksen. Tarjoamalla tutkimustietoa vaikuttavista interventioista poliittisen prosessin kaikkiin vaiheisiin luodaan tasa-arvoisempi, paremmin kohdistettu, ennakoivampi ja taloudellisesti sekä sosiaalisesti kestävämpi hyvinvointimalli Suomelle.

Tavoitteet

Mitä uutta INVEST tuo?

Tieteeseen

 • Suureen yhteiskunnalliseen haasteeseen vastaaminen edellyttää suurta panostusta
 • Tiedettä koko skaalalla perustutkimuksesta kaupallisiin sovelluksiin (interventiot, KivaKoulu)
 • Tutkimustiedon vahvempi hyödyntäminen poliittisessa päätöksenteossa
 • Innovatiivista yhteistyötä vahvojen tieteenalojen välillä
 • Uniikkien aineistojen parempi hyödyntäminen

Yhteiskuntaan

 • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osaamisen lisääminen
 • Huono-osaisuuden vähentäminen
 • Oikeudenmukaisuuden vahvistaminen
 • Sosiaalisen, taloudellisen ja väestöllisen kestävyyden parantaminen
 • Hyvinvointiparadigman muutos kompensoinnista ennaltaehkäisyyn

 

INVESTin organisaatio

 • INVEST on Suomen Akatemian lippulaivahanke
 • Hankkeentoteuttamisesta on vastuussa hankkeen johtaja
 • INVESTin johtoryhmä koostuu hankkeen tutkimuksen vastuullisista johtajista. Johtoryhmä varmistaa, että hanke etenee strategian mukaisesti kohti tavoitteita.
 • Tutkimus on organisoitu tutkimusryhmiin, joita johtavat tutkimuksen vastuulliset johtajat.
 • INVESTillä on Turun yliopiston vararehtorin nimittämä ohjausryhmä, jonka tehtävänä on tukea ja ohjata lippulaivan johtoa sen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi rahoituskauden aikana.
 • INVESTillä on Turun yliopiston rehtorin nimeämä Tieteellinen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tukea lippulaivan johtoa ja tutkimuksen vastuullisia johtajia tieteelliseen toimintaan liittyen. Tieteellinen neuvottelukunta myös arvioi lippulaivan tutkimustoimintaa, tekee aloitteita ja antaa näkemyksiä INVEST:in tieteellisen tutkimuksen suuntaamisesta.

Hankefaktat

INVEST – Inequalities, Interventions, and New Welfare State

Suomen akatemian lippulaivahanke, rahoitus 8.3 M€ (2019-2022)

Hankkeen toteuttajat