Eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva ja tutkimuskeskus INVEST

INVEST on Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteinen tutkimuksen lippulaiva ja tutkimuskeskus. Tavoitteenamme on luoda tasa-arvoisempi, ennakoivampi ja taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpi hyvinvointivaltiomalli Suomelle.

Tämän saavuttamiseksi tutkimme lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin ja osaamisen rajoitteita, tunnistamme aukkokohdat hyvinvointivaltion palveluissa ja tuissa sekä kehitämme, testaamme ja evaluoimme tieteelliseen näyttöön perustuvia interventioita huono-osaisuuden vähentämiseksi. INVEST siirtää ennaltaehkäisyn hyvinvointivaltion keskiöön kompensoinnin sijaan.

Teemme huipputason tiedettä perustutkimuksesta kaupallisiin innovaatioihin. Yhdistämme sosiologisen, sosiaalipoliittisen, sosiaalityön, psykologisen ja lastenpsykiatrisen sekä tilastotieteellisen, taloustieteellisen ja epidemiologisen tutkimuksen, jonka pohjalta tarjoamme ymmärrettävää tietoa erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyvistä teemoista.

Syvälle menevä yhteistyö tutkimusorganisaatioiden kanssa ja vahvojen tieteenalojen välillä, uniikkien tutkimusaineistojen hyödyntäminen ja tehokas päätöksentekoon kohdistuva vaikuttaminen ovat toimintamme keskiössä. Uudet alustat ja yksiköt vahvistavat vuorovaikutusta entisestään aineistojen hyödyntämisessä, kokeiluissa, tiedeneuvonnassa, yhteisluomisessa ja kaupallistamisessa.

Me INVESTissä tiedämme ja tunnemme lapsiperheiden haasteet ja haluamme olla perheiden arjessa mukana tarjoamalla tutkittua tietoa ja välineitä perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille. Näin tuomme perheille apua, tukea ja tietoa vaikeisiin tilentaisiin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Nuorten hyvinvointia tuemme tarjoamalla tukea etenkin elämän nivelkohdissa.

 

Tutustu INVESTiin

Mitä uutta INVEST tuo?

Tieteeseen

  • Suureen yhteiskunnalliseen haasteeseen vastaaminen edellyttää suurta panostusta
  • Tiedettä koko skaalalla perustutkimuksesta kaupallisiin sovelluksiin (INVEST® interventiot, KivaKoulu®, Voimaperheet®, OpintoKamu®)
  • Tutkimustiedon vahvempi hyödyntäminen poliittisessa päätöksenteossa
  • Innovatiivista yhteistyötä vahvojen tieteenalojen välillä
  • Uniikkien aineistojen parempi hyödyntäminen

Yhteiskuntaan

  • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osaamisen lisääminen
  • Huono-osaisuuden vähentäminen
  • Oikeudenmukaisuuden vahvistaminen
  • Sosiaalisen, taloudellisen ja väestöllisen kestävyyden parantaminen
  • Hyvinvointiparadigman muutos kompensoinnista ennaltaehkäisyyn

INVESTin tavoitteet

INVESTin organisaatio

INVEST on Suomen Akatemian lippulaivahanke, jonka johtajana toimii professori Jani Erola ja varajohtajana professori Christina Salmivalli. Hankkeen johtaja on vastuussa hankkeen toteuttamisesta.

INVESTin johtoryhmä koostuu hankkeen tutkimuksen vastuullisista johtajista. Johtoryhmä varmistaa, että hanke etenee strategian mukaisesti kohti tavoitteita.

Tutkimus on organisoitu temaattisiin tutkimusryhmiin, joita johtavat tutkimuksen vastuulliset johtajat.

Ohjausryhmä

INVESTillä on Turun yliopiston vararehtorin nimittämä ohjausryhmä, jonka tehtävänä on tukea ja ohjata lippulaivan johtoa sen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi rahoituskauden aikana. Ohjausryhmän toimikausi jatkuu 31.12.2022 asti ja sen jäsenet ovat:

Puheenjohtaja
Rehtori Jukka Kola
Turun yliopisto

Vararehtori Kalle-Antti Suominen
Turun yliopisto

Pääjohtaja Markku Tervahauta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kansliapäällikkö Kirsi Varhila
Sosiaali- ja terveysministeriö

Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen
Opetushallitus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Rihko
Turun kauppakamari

Tieteellinen neuvottelukunta

INVESTillä on Turun yliopiston rehtorin nimeämä Tieteellinen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tukea lippulaivan johtoa ja tutkimuksen vastuullisia johtajia tieteelliseen toimintaan liittyen. Tieteellinen neuvottelukunta myös arvioi lippulaivan tutkimustoimintaa, tekee aloitteita ja antaa näkemyksiä INVEST:in tieteellisen tutkimuksen suuntaamisesta. Toimikunnan kausi jatkuu 31.12.2022 asti ja sen jäsenet ovat:

Professor Fabrizio Bernardi
European University Institute

Professor Anette Fasang
Humboldt-University Berlin

Professor Jaana Juvonen
University of California

Assistant Professor Eva Serlachius
Karolinska Institutet

Hankefaktat

INVEST – Inequalities, Interventions, and New Welfare State

Suomen akatemian lippulaivahanke, rahoitus 8.3 M€ (2019-2022)

Hankkeen toteuttajat