Eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuskeskus ja lippulaiva

INVEST on Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteinen tutkimuskeskus ja lippulaiva. Tavoitteenamme on luoda tasa-arvoisempi, ennakoivampi ja taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpi hyvinvointivaltiomalli Suomelle.

Tämän saavuttamiseksi tutkimme lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin ja osaamisen rajoitteita, tunnistamme aukkokohdat hyvinvointivaltion palveluissa ja tuissa sekä kehitämme, testaamme ja evaluoimme tieteelliseen näyttöön perustuvia interventioita huono-osaisuuden vähentämiseksi. INVEST siirtää ennaltaehkäisyn hyvinvointivaltion keskiöön kompensoinnin sijaan.

Teemme huipputason tiedettä perustutkimuksesta kaupallisiin innovaatioihin. Yhdistämme sosiologisen, sosiaalipoliittisen, sosiaalityön, psykologisen ja lastenpsykiatrisen sekä tilastotieteellisen, taloustieteellisen ja epidemiologisen tutkimuksen, jonka pohjalta tarjoamme ymmärrettävää tietoa erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyvistä teemoista.

Syvälle menevä yhteistyö tutkimusorganisaatioiden kanssa ja vahvojen tieteenalojen välillä, uniikkien tutkimusaineistojen hyödyntäminen ja tehokas päätöksentekoon kohdistuva vaikuttaminen ovat toimintamme keskiössä. Uudet alustat ja yksiköt vahvistavat vuorovaikutusta entisestään aineistojen hyödyntämisessä, kokeiluissa, tiedeneuvonnassa, yhteisluomisessa ja kaupallistamisessa.

Me INVESTissä tiedämme ja tunnemme lapsiperheiden haasteet ja haluamme olla perheiden arjessa mukana tarjoamalla tutkittua tietoa ja välineitä perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille. Näin tuomme perheille apua, tukea ja tietoa vaikeisiin tilentaisiin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Nuorten hyvinvointia tuemme tarjoamalla tukea etenkin elämän nivelkohdissa.

 

Tutustu INVESTiin

Mitä uutta INVEST tuo?

Tieteeseen

  • Suureen yhteiskunnalliseen haasteeseen vastaaminen edellyttää suurta panostusta
  • Tiedettä koko skaalalla perustutkimuksesta kaupallisiin sovelluksiin (INVEST® interventiot, KivaKoulu®, Voimaperheet®, OpintoKamu®)
  • Innovatiivista yhteistyötä vahvojen tieteenalojen välillä
  • Uniikkien aineistojen parempi hyödyntäminen

Yhteiskuntaan

  • Tutkimustiedon hyödyntäminen poliittisessa päätöksenteossa
  • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osaamisen lisääminen
  • Huono-osaisuuden vähentäminen
  • Oikeudenmukaisuuden vahvistaminen
  • Sosiaalisen, taloudellisen ja väestöllisen kestävyyden parantaminen
  • Hyvinvointiparadigman muutos kompensoinnista ennaltaehkäisyyn

INVESTin tavoitteet

Perustiedot

INVEST – Inequalities, Interventions and New Welfare State

INVEST on eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuskeskus ja lippulaiva. Toimintaamme rahoittavat Suomen Akatemian lippulaivaohjelma (17,3 miljoonaa euroa vuosina 2019–2026), isäntäorganisaatiot Turun yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä monet muut ulkopuoliset tutkimusrahoittajat, kuten Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) ja Yhdysvaltain terveysvirasto (NIH).

Lue lisää lippulaivaohjelmasta

Tutustu lippulaivaesitteeseen