A girl on a computer

Koululaisten koronakevät -kyselyn tulokset

Kevät 2020 on ollut hyvin erikoinen. Koronavirus on aiheuttanut monenlaisia ajatuksia ja tunteita ja muuttanut meidän kaikkien elämää. INVEST psykologian väki päätti toteuttaa keskellä poikkeusoloja kyselyn KiVa Koulu -ohjelmaa toteuttaville perusopetusta tarjoaville oppilaitoksille. Tavoitteena oli kerätä tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

KiVa-koulujen oppilaille suunnatun koronakevään kyselyn suosio yllätti: vastaajia oli lähes 50 000 yli 400 koulusta! Kyselyn tulokset tarjoavat tietoa  lasten ja nuorten oppimisesta, kaverisuhteista ja hyvinvoinnista poikkeusolojen aikana opetuksen järjestämisen tueksi.

Kyselyn tulosten pohjalta on luotu interaktiivinen online-työkalu, joka tarjoaa näkymän lasten ja nuorten kokemuksiin koronan aiheuttamien poikkeusolojen aikana. Online-työkalun avulla voit itse ottaa kokeilemalla selvää tuloksista! Tarjolla on monta tarinaa siitä, mitä lapsille ja nuorille on kuulunut koulujen sulkeuduttua keväällä 2020.

Tästä pääsee tuloksiin (Tulokset on julkaistu torstaina 14.5.2020 klo 9.)

KiVa-koulut voivat katsoa koulukohtaiset tuloksensa KiVan sivulta (vaatii kirjautumisen).

Miten online-työkalu toimii?

Työkalussa on mahdollista tarkastella lasten ja nuorten kokemuksia luokka-asteittain. Työkalun avulla voit myös selvittää, miten ihmissuhteet ovat yhteydessä oppilaiden kokemuksiin. Kuinka esimerkiksi sellaiset oppilaat, joita on kiusattu tai jotka kokevat itsensä yksinäiseksi, ovat kokeneet kotona opiskelun ja eristyksissä olon koulujen sulkeuduttua? Voit kiinnittää huomiota myös aikuisten merkitykseen eristyksen aikana valitsemalla tarkasteluun vaikkapa sellaiset oppilaat, joiden kotona ei ole ollut aikuisia päivisin tai joilla on ollut vaikeuksia saada opettajaan yhteyttä.

Tulosten tulkinta koronakevaan kysely

Koululaisten kysely pähkinänkuoressa

(päivitetty 14.5.2020 klo 10.00)

Kenellä oli mahdollisuus osallistua? KiVa Koulu -ohjelmaan kuuluvien koulujen oppilailla
Kuinka monta vastaajaa? 48 338
Kenelle kysely on tarkoitettu? Perusopetuksen vuosiluokille 1–9 (7–16-vuotiaille)
Kuinka monesta koulusta kyselyyn osallistuttiin? 416
Milloin kyselyyn oli mahdollista osallistua? 4.–13.5.2020
Miten kysely toteutettiin? Sähköinen kysely osana etäopetusta KiVa Koulu -ohjelmaa toteuttavien oppilaitosten oppilaille
Mitä kyselyllä haluttiin selvittää? Oppilaiden kokemuksia etäopiskelusta, saatavilla olevasta tuesta, vertaissuhteista ja hyvinvoinnista poikkeusolojen aikana

INVESTin blogissa esitellään kyselyn keskeisiä tuloksia.

Lisätietoa KiVa Koulu -ohjelmasta

På svenska:

Sammanfattning av coronavårens enkät