A woman is biting a pencil in front of a laptop

Hae rahoitusta Suomen Akatemialta INVESTiin

Tervetuloa INVESTiin  Suomen Akatemian rahoituksen hakijaksi!

INVEST — Eriarvoisuuden, interventioden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuskeskus on Suomen Akatemian rahoittama tutkimuksen lippulaiva. INVESTin tavoitteena on tarjota hyvinvointivaltioille uusi malli, joka on tasa-arvoisempi, ennakoivampi sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpi ja ja jonka tukitoimet on kohdennettu paremmin ongelmaryhmiin.

INVEST arvioi ja kehittää erilaisia yleisiä ja kohdennettuja interventio-ohjelmia tai -toimenpiteitä, joilla parannetaan nykyisten hyvinvointivaltion toimijoiden tehokkuutta varhaisen elinkaaren kriittisissä kohdissa. Interventio-ohjelmat perustuvat INVESTissä tehtävään huppututkimukseen.

INVEST toimii Turun yliopiston lääketieteen ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntien sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alaisuudessa. Turun yliopisto on Suomen toiseksi suurin monitieteinen yliopisto ja tarjoaa erinomaisen ympäristön kansainväliselle tutkimukselle. Kansainvälisessä QS-rankingissa Turun yliopisto on 300 parhaan yliopiston joukossa. THL tutkii, seuraa ja kehittää toimenpiteitä, joilla edistetään väestön hyvinvointia ja terveyttä Suomessa. THL kerää ja tuottaa myös tutkimus- ja rekisteritietoihin perustuvaa tietoa sekä tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja päätöksenteon tueksi.

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lippulaivoissa yhdistyvät vahva yhteistyö elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa, muuntautumiskyky sekä taustaorganisaatioiden vahva sitoutuminen.

Lippulaivoilla luodaan tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistetään taloudellista kasvua kehittämällä muun muassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Miten hakea rahoitusta INVEST-lippulaivalle?

Kun haet Suomen Akatemian rahoitusta, ota yhteyttä ensin INVESTin johtajaan Jani Erolaan tai sen tutkimusteeman, johon aiot tutkimuksesi hakea, PI:hin. Lähetä lyhyt esittely itsestäsi ja tutkimuksestasi ja selitä syyt hakeutua kyseiseen INVESTin tiimiin. INVESTin johtaja antaa sitoumuksen akatemian sähköisessä lähetysjärjestelmässä.

INVEST tarjoaa arvokasta vertaistukea ja palautetta tutkimusrahoituksen hakijoille, meidän PI:mme käyvät läpi tutkimusrahoitushakemuksesi. INVEST toivottaa sinut tervetulleeksi seminaareihimme, joissa voit esitellä tutkimusideoitasi ja saada kommentteja muilta INVESTin tutkijoilta. Myös esimerkiksi tutkimusrahoituksen, rahoitus- ja kirjastopalvelujen sekä avoimen tieteen asiantuntijat auttavat sinua.

Jotta saat apua ja tietoa INVESTin ja yliopiston ohjeista sekä sisäisistä määräajoista, ota yhteyttä myös INVESTin projektipäällikköön (invest@utu.fi) hyvissä ajoin ennen Suomen Akatemian haun määräaikaa.

Toivotamme sinut tervetulleeksi INVESTin hakijaksi ja onnea hakemukseesi!