1-3 erikoistutkijaa (tutkijauraportaan taso 3)

Haemme 1-3 määräaikaista erikoistutkijan (tutkijauraportaan taso 3) työsuhdetta ajalle 1.10. 2020-30.9.2025.

Työpaikat sijoittuvat psykologian ja logopedian laitokselle professori Christina Salmivallin johtamaan tutkimusryhmään. Tutkimuksemme painopistealueita ovat näyttöön perustuvien, lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien interventioiden vaikuttavuuden arviointi, tällaisten interventioiden käyttöönoton ja implementoinnin tutkimus, sekä uusien interventioiden kehittämisen mahdollistava kehityspsykologinen tutkimus. Ryhmässämme kehitettyjä interventioita ovat kiusaamista ehkäisevä KiVa Koulu®, toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointia edistävä OpintokamuTM ja online mindfulness-kurssi Tita. INVEST-lippulaivakonsortiossa työskentelemme yhteistyössä lastenpsykiatrian ja sosiologian tutkimusryhmien kanssa.

Keskeinen tutkimuksemme painopistealue on pitkään ollut koulukiusaamisen tutkimus. Nyt palkattava(t) erikoistutkija(t) tulevat työskentelemään ERC:n Advanced Grant:n rahoittamassa CHALLENGE-projektissa. CHALLENGEssa tutkitaan nk. haastavia kiusaamistapauksia, joissa kiusaaminen jatkuu puuttumisesta huolimatta. Projektin tutkimuksissa hyödynnetään pitkittäisasetelmia, kokeellista tutkimusta ja molekyyligenetiikkaa.

Erikoistutkijoiden työtehtäviin kuuluu tutkimus, ohjaus ja (hyvin vähäisessä määrin) opetus em. alueilla sekä hallinnollisiin tehtäviin osallistuminen tarpeen mukaan. Heillä on tohtorin tutkinto relevantilta alueelta sekä tutkimuskokemusta ja julkaisuja kehityspsykologian, lasten ja nuorten vertaissuhteiden (mm. kiusaaminen), preventio/interventiotutkimuksen ja/tai molekyyligenetiikan alueilta. Erinomainen puhutun ja kirjoitetun englannin kielen taito on tehtävissä välttämätön. Hyvät metodologiset valmiudet ja tilastollisen mallintamisen taidot ovat tärkeitä.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä: https://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A/media/file/turun-yliopiston-johtosaanto.pdf  (pykälä 37).

Erikoistutkijan tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuustasokartan tasolla 5–7 eli välillä 2 967,84–3 989,91 euroa/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävissä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemuksiin on liitettävä vapaamuotoinen motivaatiokirje, ansio- ja julkaisuluettelo sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen. Ohjeet asiakirjoja varten ovat osoitteessa: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta/ura-ja-dosentuuri. Sähköisessä eRekry-järjestelmässä kuhunkin liitekohtaan voidaan lisätä vain yksi liite. Sallitut tiedostomuodot löytyvät kunkin liitteen infotiedoista. Julkaisujen osalta tulee ottaa huomioon, että järjestelmä sallii vain pakatun (.zip) muodon. Tämän .zip-tiedoston sisään voi liittää useampia tiedostoja.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa professori Christina Salmivalli, christina.salmivalli@utu.fi Lisätietoja eRekry-järjestelmästä ja rekrytointiprosessista antaa hr-asiantuntija Nina Kramsu, 029-450 310, nina.kramsu@utu.fi.

Hakemukset

Hakemukset tulee jättää viimeistään tiistaina 30.6.2020 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella.