Avonainen kirja turkoosilla taustalla. / An open book on a turquoise background.

KULTVA: Uusien kirjojen iltapäivä

30.03.2022 14:00 - 16:00

Pub 399, Publicum
Assistentinkatu 7, Turku

KULTVA järjestää uusien kirjojen iltapäivän keskiviikkona 30.3. klo 14–16 Publicumissa luentosalissa Pub 399.

Tilaisuudessa esitellään ja keskustellaan kirjoista Lapsiperheiden köyhyys ja huono-osaisuus (Vastapaino 2020) ja Terapeuttinen valta –  onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvun Suomessa (Vastapaino 2021). Tarjolla myös pientä purtavaa ja kahvia. Tilaisuus on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille ja henkilöstöön kuuluville. Mukaan ei tarvitse muuta kuin uteliaisuutta kirjoja kohtaan.

Lapsiperheiden köyhyys ja huono-osaisuus (Vastapaino 2020)

Köyhissä kotitalouksissa asuvien lasten määrä on kasvanut Suomessa viime vuosina. Samalla osa lapsiperheistä kokee kasautuvaa huono-osaisuutta, mikä uhkaa mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista. Vanhempien huono-osaisuuden ja köyhyyden vaikutuksia lasten hyvinvointiin on tutkittu vähän, eikä lasten näkökulma ole päässyt tutkimuksessa usein esiin.

Lapsiperheiden köyhyys ja huono-osaisuus -teos antaa monipuolisen kuvan lapsiperheiden huono-osaisuudesta ja köyhyydestä Suomessa. Teoksessa esitellään erilaisten aineistojen pohjalta lapsuudessa koetun huono-osaisuuden ja köyhyyden seurauksia sekä lapsuudessa että myöhemmin aikuisuuden kynnyksellä.

Lapsiperheiden köyhyys ja huono-osaisuus -kirjaa esittelemässä kirjan toimittaja Johanna Kallio.

 

Terapeuttinen valta – onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvun Suomessa (Vastapaino 2021)

Psykologiasta ja eri terapiamuodoista ammentavat keskustelut ja käytännöt ovat levinneet osaksi laajempaa kulttuuria. Terapeuttiset käytännöt nähdään ratkaisuna mitä moninaisimpiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten työttömyyteen, koulupudokkuuteen, syrjintään, työuupumukseen ja rikollisuuteen.  Asiantuntijat, valmentajat, ohjaajat, opettajat, kehittäjät, konsultit ja tutkijat tarjoavat ohjeita oman elämän optimointiin, hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja onnellisuuden saavuttamiseen.

Terapeuttinen valta -teos lähestyy näitä ilmiöitä 2000-luvun Suomessa terapeuttisen vallan käsitteen avulla. Terapeuttinen valta kutsuu yksilöitä muokkaamaan itseään yhteiskuntaan paremmin sopivaksi. Vallan muotona se on jännitteinen: yhtäältä se muokkaa ihmisiä tehokkaiksi ja itsestään vastuuta kantaviksi kansalaisiksi, toisaalta se tarjoaa myönteisiä kokemuksia voimaantumisesta ja oman elämän hallinnasta.

Terapeuttinen valta -kirjaa esittelevät kirjan toimittaja Hanna Ylöstalo sekä kirjoittajat Henri Koskinen, Emma Lamberg ja Suvi Salmenniemi.

 

Tapahtumaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Lue lisää KULTVAn toiminnasta ja tapahtumista: https://blogit.utu.fi/kultva/