Ylisukupolviselle syrjäytymiselle altistavat ja siltä suojaavat tekijät -hankkeen loppuseminaari

19.03.2020 13:00 - 16:00

Tapahtuma järjestetään verkkoseminaarina

Ylisukupolviselle syrjäytymiselle altistavat ja siltä suojaavat tekijät -hankkeessa tutkittiin ylisukupolvisen syrjäytymisen mekanismeja eri ikävaiheissa varhaislapsuudesta nuoreen aikuisuuteen. Tutkimuksessa keskityttiin ylisukupolviselle syrjäytymiselle altistaviin ja sitä suojaaviin ei-materiaalisiin tekijöihin, esim. varhainen vuorovaikutus, perhesuhteet, kokemus osallisuudesta ja mielenterveys. Mahdollisista altistavista tekijöistä tarkasteltiin lapsen varhaista kotoa pois muuttamista ja varhaista perheellisyyttä.

Ilmoittaudu tästä