Poika istuu rappusilla ja katsoo puhelinta

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuus on taattava

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita on kehitettävä seuraavalla hallituskaudella. Resurssien niukkuuden ja kasvavan potilasmäärän johdosta lapsille ja nuorille suunnatut mielenterveyspalvelut ovat olleet kuormittuneita jo vuosia. Lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus saada oikea-aikaista ja tehokasta hoitoa mielenterveyden ongelmiin.

Turun yliopiston ja THL:n yhteinen tutkimuskeskus INVEST suosittaa, että tutkimusnäyttöön pohjaavia hoitomuotoja viedään systemaattisemmin palvelujärjestelmän perustasolle. Järjestelmää tulee kehittää myös tulevaisuuden uhkien näkökulmasta.

Perustasolla tarvitaan vaikuttavaa lasten mielenterveyshoitoa

Tulevaisuudessa lapsilla ja heidän perheillään tulee olla oikeus tutkitusti tehokkaisiin, ennaltaehkäiseviin ja varhaisessa vaiheessa tarjottaviin mielenterveyspalveluihin jonottamatta. Tämä on mahdollista hyödyntämällä neuvolajärjestelmää, kouluterveydenhuoltoa, etähoitoja ja digitaalisuutta.

Digitaalisuutta ja muita etämenetelmiä hyödyntävät hoitomuodot mahdollistavat palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden. On tärkeää, että hoitomuodot perustuvat vahvaan tutkimusnäyttöön.

Lue suositus

Mielenterveyspalveluiden tulee olla kriisinkestäviä

Koronapandemia teki näkyväksi mielenterveyspalveluiden heikon kriisinkestävyyden. Kun pandemia lisäsi lasten ja nuorten palvelujen kysyntää ja resurssipulaa entisestään, ajautui järjestelmä vakaviin ongelmiin.

Tulevalla hallituskaudella täytyy rakentaa sellaisia lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja, jotka vastaavat väestön tarpeisiin myös kriisiolosuhteissa. Digitaalisuutta ja muita etämenetelmiä hyödyntävät tutkimusnäyttöön pohjautuvat hoitomuodot ovat yksi keskeinen keino kasvattaa palvelujärjestelmän resilienssiä.

Lue suositus