Professori André Sourander istuu pöydän ääressä Lastenpsykiatrian laitoksella

André Sourander valittiin Suomen tiedeakatemian uudeksi jäseneksi

Lastenpsykiatrian professori André Sourander on valittu Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi. Suomalainen Tiedeakatemia valitsi uusia jäseniä kevätkokouksessaan perjantaina 23.4. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita ja yleisesti arvostettuja kotimaisia ja ulkomaisia tieteentekijöitä laajasti tieteen eri aloilta.

Suomalaisen Tiedeakatemian noin 1 000 kotimaista ja ulkomaista jäsentä edustavat tieteen kärkeä. Tiedeakatemia on yleistieteellinen keskusseura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä.