Professor Christina Salmivalli at the University of Turku

Christina Salmivallille myönnetiin Uudenkaupungin rauhanpalkinto

Uudenkaupungin rauhan 300-vuotisjuhlaa viettävä Uudenkaupungin kaupunki perusti juhlavuoden kunniaksi Uudenkaupungin rauhanpalkinnon jaettavaksi merkittävistä rauhaa edistävistä teoista. Palkinnon kautta kaupunki haluaa tukea toimintaa ja tekoja entistä oikeudenmukaisemman, turvallisemman ja sopuisamman maailman puolesta.

Joka neljäs vuosi jaettava rauhanpalkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle 1.) tunnustuksena kansojen välisestä rauhantyöstä tai 2.) tunnustuksena aktiivisesta toimijuudesta pienissä ja suurissa rauhanteoissa. Uudenkaupungin kaupunki pyysi yleisöltä ehdotuksia rauhanpalkinnon saajiksi, joita kertyi määräaikaan mennessä yhteensä 33.

Uudenkaupungin kaupunginhallitus on päättänyt jakaa juhlavuonna kaksi, arvoltaan 4000 euron suuruista, rauhanpalkintoa.

Tunnustuksena aktiivisesta toimijuudesta pienissä ja suurissa rauhanteoissa palkittiin Turun yliopiston psykologian professori Christina Salmivalli yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa. Salmivalli on tehnyt uraauurtavaa kiusaamiseen liittyvää tutkimusta jo 1990-luvun alusta lähtien. Salmivallin työ on saanut sekä kansallista että kansainvälistä tunnustusta. Keskeisimmät tutkimusaiheet kasvatus- ja kehityspsykologiassa ovat olleet lasten ja nuorten kehityksen dynamiikka ja erityisesti koulukiusaaminen ja sitä selittävät tekijät.

Professori Christina Salmivalli kehitti yhteistyössä tutkimusryhmänsä kanssa ns. Kiva koulu -ohjelman, joka on tutkimustietoon perustuva työkalu, jonka tavoitteena on ollut ennaltaehkäistä ja vähentää koulukiusaamista sekä lisätä kouluhyvinvointia. Kiva koulu -mallia on toteutettu ja sovellettu laajalti ja menestyksekkäästi kouluissa Suomessa. Kiva koulu -malli on ollut myös suomalainen vientituote, jota on viety muihin maihin Turun yliopiston koulutusvientiorganisaation kanssa yhteistyössä.

Tunnustuksena kansainvälisestä rauhantyöstä palkittiin sisäministeriön alaisen Kriisinhallintakeskuksen johtaja Kirsi Henriksson.

Palkinnot jaettiin Uudenkaupungin Vanhassa kirkossa 30.8.2021.

Lue alkuperäinen Uudenkaupungin tiedote