Työpöydällä läppäri, jonka näytöllä yksi tilannekuvaraporteista.

FLUX-, NetResilience- ja SustAgeable-hankkeiden tilannekuvaraportit julkaistu

Strategisen tutkimuksen neuvoston DEMOGRAPHY-ohjelman hankkeiden tilannekuvaraportit on julkaistu. INVESTin hankkeista ohjelmaan kuuluvat FLUX, NetResilience ja SustAgeable. Tilannekuvaraporteissa esitellään kunkin hankkeen tutkimukselliset sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet. Tilannekuvaraportit toimivat pohjana hankkeiden toiminnan seurannalle.

Syksyllä 2021 käynnistyneen Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut (DEMOGRAPHY) -ohjelman hankkeet etsivät ratkaisuja kysymykseen, kuinka sopeutua väestön ikärakenteen muutoksiin ja säilyttää yhteiskunnallinen toiminta- ja uudistumiskyky. Ohjelman taustalla ovat haasteet Suomen väestön ikääntymisestä, syntyvyyden laskusta ja työikäisten määrän vähenemisestä.

FLUX eli Muuttuva perheenmuodostus – Syyt, seuraukset ja mahdolliset tulevaisuudet -hanke etsii ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa ja sopeutua syntyvyyden muutoksiin sekä näiden muutosten aiheuttamaan väestön ikääntymisen kiihtymiseen. Tavoitteena on suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden parantaminen. FLUX-hankkeen tilannekuvaraportti

NetResilience eli Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä Suomessa -hanke tutkii väestönmuutoksen eli laskevan syntyvyyden, pidentyvän eliniän ja maan sisäisen muuttoliikkeen vaikutuksia ihmisten sosiaalisten verkostojen rakenteeseen. Lisäksi hanke tarkastelee, miten muuttuvat sosiaaliset verkostot vaikuttavat syntyvyyteen, aktiiviseen ikääntymiseen ja yksilöiden hyvinvointiin. Hanke selvittää, millaiset verkostot vahvistavat väestön resilienssiä eli kykyä sopeutua vastoinkäymisiin ja yllättäviin tapahtumiin. NetResilience-hankkeen tilannekuvaraportti

SustAgeable eli Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa -hanke tutkii väestön ikääntymisen merkitystä ja seurauksia hyvinvointivaltion taloudelliselle ja sosiaaliselle kestävyydelle. Hanke tuottaa tietoa siitä, mitä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä hyvinvointivaltio tarkoittaa, ja miten sitä voidaan edistää ja ylläpitää. SustAgeable-hankkeen tilannekuvaraportti

DEMOGRAPHY-ohjelmaan kuuluvat lisäksi Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutukset (LIFECON) ja Monimuotoisuus, luottamus ja kaksisuuntainen kotoutuminen (MobileFutures) -hankkeet.