INVEST-lippulaivahanke on nyt tutkimuskeskus

INVEST vahvistaa asemaansa hyvinvointiyhteiskunnan osaamiskeskittymänä. INVESTin toiminta saa muutoksen myötä pitkäjänteisyyttä ja se muuttuu pysyvämmäksi.

Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan alla INVEST-lippulaivasta muodostettiin Turun yliopiston hallituksen päätöksellä laitokseen rinnastettava yksikkö. Yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa INVEST-lippulaiva muodostaa yhteisen INVEST-tutkimuskeskuksen.

Muutoksen taustalla on INVESTin ekosysteemin ja kumppaniverkoston kasvaminen. Lippulaiva linkittyy vahvasti yhteiskuntaan ja tekee yhteistyötä jo muun muassa yli 900 koulun ja yli sadan kunnan kanssa. INVESTiin affilioituneita tutkijoita on noin 200. Muutos virallistettiin kesäkuussa yliopistohallituksen päätöksellä. Jatkuvuus antaa INVESTille paremmat edellytykset toteuttaa pitkän tähtäimen tavoitteitaan.

INVEST saa rahoituksensa Suomen Akatemian lippulaivaohjelmasta, Turun yliopistolta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja monilta ulkoisilta rahoittajilta. Lippulaiva yhdistää sosiologisen, sosiaalipoliittisen, psykologisen ja lastenpsykiatrisen sekä tilastotieteellisen ja epidemiologisen tutkimuksen, jonka pohjalta tarjoamme ymmärrettävää tietoa erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Tavoitteena on tasa-arvoisempi, ennakoivampi ja taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpi hyvinvointivaltiomalli Suomelle.