INVESTille kolme Suomen Akatemian COVID-19 erityisrahoitusta

Suomen Akatemian huhtikuussa avaaman COVID-19-erityishaun rahoitettavat hankkeet on valittu. COVID-19-erityisrahoitus on tarkoitettu COVID-19-epidemian ja sen vaikutusten hillintään liittyvään tutkimukseen ja sen hyödyntämiseen yhteiskunnassa.

INVESTin saamat rahoitukset

Pasi Moisio, sosiaalipolitiikka, THL
Future policies for a resilient Nordic model after COVID-19 epidemic

Hankkeessa haetaan kestävää pohjoismaista politiikkamallia, joka huomioi talous- työttömyys- ja terveysvaikutukset. Hankkeessa vertaillaan Suomen ja Ruotsin kriisitoimia koronaepidemian aikana vertailemalla politiikkatoimien perusteluita sekä talouden pitkän aikavälin ennustemallila, miten talous ja hyvinvointi olisi kehittynyt Suomessa, jos se olisi valinnut Ruotsin politiikan.

 

André Sourander, Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus, Turun yliopisto
Artificial Intelligence (AI) driven COVID-19 anxiety management intervention based on cognitive behavioural therapy (CBT) techniques to prevent the deterioration of mental health consequences under pandemic conditions

Hankkeessa kehitetään tekoälyn (AI) ohjaamaa COVID-19-ahdistuksenhallintaohjelmaa, joka perustuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (CBT) liittyviin tekniikoihin. Ohjelmalla halutaan estää mielenterveysongelmian pahenemista pandemiaolosuhteissa.

 

David Gyllenberg, Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus, Turun yliopisto
Psychiatric symptoms and service use among children and adolescents before and after the COVID-19 epidemic

Hanke tarkastelee  psykiatrisia oireita ja psykiatristen palveluiden käyttöä lasten ja nuorten keskuudessa ennen ja jälkeen pandemian. Hankkeella halutaan selvittää, miten koronaepidemia ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat vaikuttaneet lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin.

 

Lisätietoa