An old typewriter with a paper, where there's text funding round.

INVEST sai rahoituksen akatemiatutkijalle ja kolmelle tutkijatohtorille

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen uusille akatemiatutkijoille ja tutkijatohtoreille. INVEST sai rahoituksen yhdelle akatemiatutkijalle ja kolmelle tutkijatohtorille.

Viisivuotisen akatemiatutkijan rahoituksen sai Patricia McMullin, joka työskentelee yliopistonlehtorina Turun yliopistossa. Hän selvittää tutkimuksessaan, miten toistuva muuttaminen vaikuttaa lapsen myöhempään elämään. McMullinin saama rahoitus on suuruudeltaan 447 650 euroa.

Suomen Akatemia tukee akatemiatutkijarahoituksella lahjakkaita tutkijoita, jotka ovat uransa keskivaiheessa. Päätöksissä huomioitiin erityisesti sellaiset tutkijat, joiden tutkimussuunnitelmassa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja tieteen uudistumiseen. Toimikunta myönsi rahoitusta yhteensä 23 tutkijalle.

Lisäksi kolme INVEST-tutkijaa sai kolmivuotisen tutkijatohtorin rahoituksen.

Lydia Laninga-Wijnen selvittää tutkimuksessaan, edistääkö kiusattujen oppilaiden puolustaminen heidän hyvinvointiaan ja vähentääkö se kiusaamista. Hänen saamansa rahoitus on suuruudeltaan 262 547 euroa.

Anna Hägglundin tutkimus tarkastelee vanhemmuuden vaikutuksia äitien ja isien palkkoihin. Se sai 256 196 euron rahoituksen.

Hye Won Kwonin tutkimusaiheena on ahkera työnteon merkitys ja sen tärkeyttä painottava ajattelutapa. Hän sai rahoitusta 230 633 euroa.

Laninga-Wijnen, Hägglund ja Kwon työskentelevät erikoistutkijoina Turun yliopistossa.

Tutkijatohtorirahoituksen tavoitteena on mahdollistaa lupaavien, äskettäin tohtorintutkinnon suorittaneiden tutkijoiden pätevöityminen vaativiin tutkimus- tai asiantuntijatehtäviin sekä edistää heidän siirtymistään kohti itsenäistä tutkijanuraa. Toimikunta painotti tutkijatohtoreiden valinnassa hakemuksen korkeaa tieteellistä laatua ja hakijan pätevyyttä, tavoitteita kansainväliseen yhteistyöhön, akateemista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä tieteen uudistumista. Rahoituksen sai 29 tutkijaa.

Listätietoja:

Suomen Akatemia: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen aloille 23 uutta akatemiatutkijaa

Suomen Akatemia: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alojen tutkijatohtoreiksi valittiin korkeatasoisia tieteellisen uransa alkuvaiheen tutkijoita