Kolme kättä päällekkäin

INVEST sai rahoituksen EU4Health-ohjelmasta

INVEST sai kolmen ja puolen miljoonan euron rahoituksen EU4Health-ohjelmasta. Rahoituksen saaneen hankkeen tavoitteena on kouluttaa ja implementoida Suomessa kehitettyä Lapset puheeksi -työmenetelmää yhteensä kahdeksassa Euroopan maassa.

INVESTin erikoistutkija Kirsi Peltosen johtama hanke sai kolmen ja puolen miljoonan euron rahoituksen EU4Health-ohjelman rahoitushaussa, jossa etsittiin toimivia käytäntöjä haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Rahoituksen saaneen hankkeen tavoitteena on kouluttaa ja implementoida Suomessa kehitettyä Lapset puheeksi -työmenetelmää yhteensä kahdeksassa Euroopan maassa.

Yhteistyökumppanina rahoitushaussa toimi MIELI Suomen Mielenterveys ry. MIELI ry. jatkaa hankkeen suomalaisena partnerina ja vahvistaa menetelmän juurtumista Suomessa. Lapset puheeksi (Let’s Talk about Children, LTC) on tutkimusnäyttöön perustuva lapsikeskeinen psykososiaalinen työmenetelmä, jonka tavoitteena on lasten mielenterveyden tukeminen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen. Menetelmän on kehittänyt suomalainen lastenpsykiatri, emeritaprofessori Tytti Solantaus ja se on ollut käytössä Suomessa jo vuodesta 2002.

Kolme vuotta kestävä hanke pyrkii levittämään ja toimeenpanemaan työmenetelmää seitsemässä Euroopan maassa kouluttamalla paikallisia Lapset puheeksi -ammattilaisia. Menetelmää voidaan käyttää esimerkiksi mielenterveyspalveluiden yhteydessä tai turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa. Sitä voidaan hyödyntää myös varhaiskasvatuksen ja peruskoulun piirissä. Toteutuksessa otetaan huomioon paikallinen konteksti ja paikalliset erityistarpeet.

– Lapsen huomioiminen tilanteissa, joissa vanhemman voimavarat ovat syystä tai toisesta koetuksella, on äärimmäisen tärkeä asia. Olen iloinen, että voimme Suomesta käsin olla jakamassa mielenterveysosaamista muihin Euroopan maihin, ja lisätä näin lasten hyvinvointia laaja-alaisesti, kommentoi konsortiohankkeen vastuullisena johtajana toimiva Kirsi Peltonen.

 

Lisätietoja

Erikoistutkija Kirsi Peltonen, kirsi.peltonen@utu.fi, p. 040 5940791

Lisätietoja EU4Health -ohjelmasta.

Lisätietoja Lapset puheeksi -työmenetelmästä.