INVESTin tutkijoille kaksi kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen akatemiahanketta

INVESTin tutkijat Satu Helske ja Antti O. Tanskanen saivat Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan myöntämän rahoituksen hankkeilleen.

Akatemiahanke on toimikunnan tärkein rahoitusmuoto tutkimuksen vaikuttavuuden ja uudistumisen varmistamiseksi. Tutkimussuunnitelman korkean tieteellisen laadun ohella toimikunta priorisoi rahoituspäätöksissään erityisesti sellaisia akatemiahankkeita, joissa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja/tai tieteen uudistumiseen.

Satu Helske sai rahoituksen hankkeelle ”Kohti parempaa päätöksentekoa: Lakiuudistusten pitkäaikaisvaikutukset elämänpolkujen muodostumisessa”.

Hankkeessa kehitetään simulointityökalu, jolla voidaan kuvata ja ennustaa lakiuudistusten moninaisia vaikutuksia ihmisten elämänkulkuun pitkällä aikavälillä. Työkalun avulla voidaan esimerkiksi arvioida, miten perhevapaauudistus todennäköisesti vaikuttaisi vanhempien työ- ja perhe-elämän tapahtumiin, jotka vuorostaan vaikuttavat taas toisiinsa ja ovat muovaamassa koko perheen ja sen jäsenten elämän suuntaa. Työkalun avulla on aiempaa helpompaa hahmottaa suunnitellun uudistuksen kokonaisvaikutuksia.

Hankkeen lähtökohtana toimivat koko Suomen ja Ruotsin väestöt kattavat ainutlaatuiset rekisteriaineistot. Näiden aineistojen analyysi ja vertailu tuo uutta tietoa perhevapaauudistusten pitkän aikavälin vaikutuksista ja on samalla avuksi työkalun suunnittelussa. Ns. Bayes-analyysin avulla voimme käyttää tilastollisissa malleissamme hyväksemme myös aiempia tutkimustuloksia ja muuta asiantuntijoiden tietoa.

Antti O. Tanskasen ja Mirkka Danielsbackan ”Sukulaissuhteet, sukupolvet ja elämänkulku” (KinCross) -hankkeessa tutkitaan kahden sukupolven perhesuhteita: suomalaisia suuria ikäluokkia (syntyneet vuosina 1945 – 1950) ja heidän aikuisia lapsiaan (syntyneet vuosina 1964 – 1999).

Hanke on jaettu kolmeen osatutkimukseen, jotka toteutetaan hyödyntämällä Sukupolvien ketju -aineistoja. Ensimmäisessä tutkitaan, miten nykyaikaisen viestintäteknologian käyttö liittyy sukulaisten väliseen yhteydenpitoon ja tukeen. Toisessa hyödynnetään Sukupolvien ketju -aineistojen pitkittäisominaisuutta ja analysoidaan sukulaisuussuhteisiin liittyviä muutoksia ennen taloudellisen taantuman alkamista, taantuman aikana ja sen jälkeen. Kolmannessa osassa käytetään aineistojen retrospektiivistä moduulia ja tarkastellaan miten olosuhteet varhais-, keski- ja myöhäislapsuudessa vaikuttavat sukulaissuhteiden muotoutumiseen elämän aikana.

Hanke tuottaa uutta tietoa sukulaissuhteista elämänkulun eri vaiheissa.

Lisätietoja:

Satu Helske
Antti O. Tanskanen