Jo kymmenen minuutin päivittäinen mindfulness-harjoittelu vähentää stressiä

Sovelluspohjaisella mindfulness-harjoittelulla voidaan vähentää stressin ja masennuksen tuntemuksia. Tämä selvisi noin 500 yliopiston opiskelijaa ja henkilökunnan jäsentä käsittäneessä psykologian tutkimuksessa Turun yliopistossa.

Puolet osallistujista sai kuukauden ajaksi käyttöönsä mindfulness-sovelluksen kaikki ominaisuudet tehdäkseen seitsemän päivän harjoitteluohjelman neljä kertaa. Jokainen ohjattu meditaatioharjoitus kesti noin kymmenen minuuttia. Kontrolliryhmä puolestaan sai kuunneltavakseen mindfulness-aiheisia miniluentoja neljän viikon ajaksi.

Tulosten perusteella mindfulness-harjoittelu sovelluksen avulla lievensi sekä stressin että masennuksen tuntemuksia pienellä, mutta selkeällä efektillä. Osallistujat käyttivät sovellusta keskimäärin 8-9 minuuttia päivässä. Pidempikestoisen harjoittelun ei havaittu tuovan lisähyötyjä stressin, masennuksen tai ahdistuksen lieventämiseen.

– Vaikutukset eivät ole dramaattisia, mutta interventiokaan ei ollut dramaattinen. Nämä olivat kymmenen minuutin päivittäisiä meditaatioita kuukauden ajan. Osa saattoi tehdä enemmän, osa vähemmän. Merkittävää on, että näin pienellä interventiolla saadaan aikaan kohtuullisia tuloksia, Turun yliopiston psykologian professori Jukka Hyönä sanoo.

Tutkimus sai alkunsa Jenni Aaltosen pro gradu -tutkielmasta, joka kasvoi täysimittaiseksi tieteelliseksi tutkimukseksi yhteistyössä Turun yliopiston hyvinvointipalvelujen kanssa.

– Tutkimuksen osallistujat olivat Turun yliopiston henkilökuntaa sekä opiskelijoita ja törmään koko ajan ihmisiin, jotka olivat mukana. Siksikin oli mukavaa, että tulokset kertoivat tästä olleen hyötyä osallistujille, sanoo INVEST-lippulaivan erikoistutkija Oskari Lahtinen.

– Usein tällaisissa interventioissa kontrolliryhmä ei saa mitään hoitoa. Havaitsimme tässä tutkimuksessa samanlaisia hyötyjä, vaikka aktiivinen kontrolliryhmä pienensi lopussa näkynyttä efektiä, Lahtinen lisää.

Mindfulness-harjoittelu on suosittua erityisesti nuoremman väestön keskuudessa. Lahtinen on aiemmin kehittänyt mindfulness-nettikurssi Titan, josta tehdään nyt omaa sovellusta valtakunnalliseen käyttöön toisen asteen oppilaitoksissa.

Turun yliopiston tutkimukseen osallistuneet saivat tutkimuksessa käytetyn sovelluksen itselleen vuodeksi ja osan harjoittelu on jatkunut edelleen.

– Tutkimus toimi siis jonkinlaisena alkusysäyksenä mindfulness-harjoitteluun, Aaltonen kertoo.

Tutkimusjulkaisu SpringerLink-sivustolla

Lisätietoja:
Erikoistutkija Oskari Lahtinen
polaht@utu.fi