Andre Sourander.

Kasvun voimaa -projektille rahoitusta Suomen Akatemialta

Suomen Akatemia on myöntänyt 299 508 euron rahoituksen professori Andre Souranderin johtamalle hankkeelle.

Rahoituksen saaneessa Kasvun voimaa -projektissa tuodaan varhaiskasvatuksen käyttöön uudenlainen digitaalinen interventio, jossa yhdistetään virtuaaliteknologia sekä tiimien etävalmennus. Intervention tavoitteena on vähentää lasten käytösongelmia tarjoamalla varhaiskasvatuksen henkilöstölle keinoja lasten myönteiseen ohjaamiseen ja toimintatapojen yhtenäistämiseen tiimeissä.

Käytösongelmien ennaltaehkäisy vähentää myöhemmässä iässä esiintyviä ongelmia, ja niistä koituvia haitallisia vaikutuksia yksilölle ja yhteiskunnalle. Intervention kohdentaminen varhaiskasvatukseen on tarpeellista, koska varhaiskasvatus on perheen ohella lapsen keskeinen kasvuympäristö.

Projekti toteutetaan Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen ja varhaiskasvatusyksikköjen yhteistyönä. Projektissa hyödynnetään yhteiskehittämisen menetelmiä, sekä arvioidaan intervention vaikuttavuutta ja kaupallistamista. Digitaalisen intervention etuna on kustannustehokkuus ja alueellisen eriarvoisuuden vähentäminen.

Suomen Akatemia myönsi Ideat ratkaisuiksi – tutkimuksen hyödyntäminen -rahoitushaussa yhteensä 6,9 miljoonaa euroa 20 hankkeelle, joissa on kaikkiaan 27 osahanketta. Rahoituksen sai 28 prosenttia hakemuksista.

Tutkimuksen hyödyntämisen rahoitus on uusi rahoitusmuoto, jonka tavoitteena on edistää tutkimustulosten hyödyntämistä kohti kaupallistamista ja muun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden syntymistä.

Lue lisää

Suomen Akatemia valitsi lupaavia hankkeita edistämään tutkimustulosten hyödyntämistä