Opettaja koulun pihalla päällään KiVa-koulu-liivi

KiVa Koulu valittiin Karvin kiusaamisen vastaisten menetelmien arviointiin

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on valinnut KiVa Koulun yhdeksi kiusaamisen vastaisten menetelmien arviointikohteeksi. Mukaan haki 27 menetelmää, joista seitsemän etenee arviointivaiheeseen. Arvioinnilla tuotetaan tietoa menetelmien käytettävyydestä, juurrutettavuudesta sekä tuloksellisuudesta.

Karvi avasi syksyllä 2021 avoimen haun arvioitaviksi haluaville kiusaamisen vastaisille menetelmille, jotka ovat käytössä perusopetuksessa. Arvioinnin avulla vahvistetaan tutkimusperustaisten ja näyttöön perustuvien toimintamallien käyttöä kouluissa.

Kiusaamisen vastaisten menetelmien arviointi toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa. Arviointiin hakeneiden menetelmien tuli noudattaa tiettyä ennalta sovittua rakennetta tai suunnitelmaa, ja niiden tuli pohjautua soveltuvaan teoreettiseen viitekehykseen. Lisäksi hakijoilta edellytettiin näyttöä toiminnan vaikuttavuudesta.

Arviointiin valittiin sekä kokonaisvaltaisia että ennaltaehkäiseviä menetelmiä Toiseen vaiheeseen valittiin Gutsy Go ry:n Gutsy Go, Aseman Lapset ry:n K-O, Turun yliopiston INVEST psykologian KiVa Koulu, Turvallinen Oulu -hankkeen Tunne- ja turvataitokasvatus – Oulun malli, Suomen Sovittelufoorumin VERSO-ohjelman Sovittelu koulussa (Verso ja Resto), Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukioppilastoiminta sekä Folkhälsanin Vänelevsverksamheten.

Karvi toteaa kiusaamisen olevan haastava ryhmäilmiö, jonka taustalla on useita erilaisia niin yhteisöön, ryhmään kuin yksilöönkin liittyviä tekijöitä. Koulun toimintakulttuuri ja koko yhteisön sitoutuminen kiusaamisen vastaiseen toimintaan vaikuttavat siihen, että kiusaamisen vastaiset menetelmät olisivat tuloksellisia.

– Halusimme valita arviointiin mukaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia menetelmiä, sillä kiusaamisen vastaisessa työssä tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvien menetelmien käyttökelpoisuus on arvioitava osana sitä toimintaympäristöä, jossa niitä käytetään, Karvin arviointiasiantuntija Eeva-Liisa Markkanen kertoo.

Karvi kerää arviointia varten keväällä 2022 tietoa menetelmiä käyttäviltä kouluilta, oppilailta sekä huoltajilta. Arviointiin mukaan valitut menetelmät toteuttavat myös itsearvioinnin. Arvioinnin tulokset julkistetaan elokuussa 2022.