Kohti koko perheen hyvinvointia -koulutuksesta eväitä perheiden hyvinvoinnin parantamiseen

Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskus, Voimaperheet ja eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltion tutkimuksen INVEST-lippulaivahanke järjestivät koulutuspäivän teemalla Kohti koko perheen hyvinvointi, fokuksessa raskausajan masennus ja lasten ja nuorten seksuaalikasvatus

Tilaisuus oli suunnattu lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleville perusterveydenhuollon, sosiaalialan ja lastenpsykiatrian ammattiryhmille, kehittäjille, tutkijoille ja opiskelijoille. Paikan päällä oli noin 150 osallistujaa, ja toinen mokoma osallistui etäyhteyden välityksellä ympäri Suomea, kauimmat Enontekiön Hetasta.

Koulutuksen tarkoituksena oli antaa perheitä kohtaaville ammattilaisille tietoa ja työkaluja perheiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Ongelmia saattaa tulla esimerkiksi pienten lasten häiriökäyttäymisestä, jota vanhemmat eivät osaa käsitellä.
– On merkittävää, että ongelmiin päästään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin muutos on helpompi eivätkä ongelmat ole päässeet kumuloitumaan suuriksi, totesi Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen johtaja, professori André Sourander tilaisuuden aluksi. Varhaisella puuttumisella voidaan estää lukuisia myöhempiä ongelmia, jopa lastensuojelun asiakkuuden tarve.

André Sourander

 

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen Voimaperheet-hanke tarjoaa odottaville äideille ja pienten lasten vanhemmille kohdennettuja hoito-ohjelmia, jotka perustuvat vahvaan tutkimusnäyttöön. Tavoitteena on tuottaa tietoa ja työkaluja palvelujärjestelmän kehittämisen tueksi sekä edistää siirtymää erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun palveluista varhaiseen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Yksi ohjelmista on raskaudenaikaisen masennuksen digitaalinen hoito. Äidin raskaudenaikainen masennus on yleinen, mutta alitunnistettu ongelma. Sen hoitaminen on erityisen tärkeää, koska odotusaika on lapsen kehityksen kannalta hyvin keskeinen ajanjakso. Voimaperheet on kehittänyt raskaudenaikaisen masennuksen matalan kynnyksen digitaalisen hoito-ohjelman, joka perustuu hoidettavien väestöpohjaiseen tunnistamiseen. Ohjelmasta kertoivat erikoistutkija Hanna-Maria Matinolli, tutkimuskoordinaattori Terja Ristkari, tutkija Tarja Korpilahti-Leino ja tutkija Tarja Koffert.  Digitaalinen hoitoympäristö on olennainen osa ohjelman menestyksekästä toteuttamista ja takaa myös maantieteellisen tasa-arvon.

Tarja Koffert, Terja Ristkari, Tarja Korpilahti-Leino ja Hanna-Maria Matinolli

 

Tilaisuuden vieraspuhujana oli lastenpsykiatri Raisa Cacciatore. Hänen aiheensa oli lasten ja nuorten seksuaalikasvatus. Cacciatoren mukaan laadukas seksuaalivalistus on lapsen perusoikeus. Hän kävi puheenvuorossaan läpi lasten kehontunnekasvatusta ja miten lapsille voi puhua seksuaalisuudesta, oikeuksista ja turvataidoista. Lapsen seksuaalikasvatuksella on suuri merkitys aikuisuuteen.
Lisätietoa aiheesta löytyy väestöliiton sivuilta 

Raisa Cacciatore