Lapsen oikeuksien päivän juhlassa nostettiin esiin jokaisen lapsen oikeus hyvään kohteluun

Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n sekä Turun yliopiston INVEST-lippulaivahankkeen ja Sote-akatemian yhteinen lapsen oikeuksien päivän juhlatilaisuus kokosi joukon lastensuojelujärjestöjen edustajia, kaupungin johtoa ja alan asiantuntijoita perhetalo Heidekenille lapsen oikeuksien päivän aattona 19.11. Tilaisuuden teemana oli ”Miten turvaamme jokaisen lapsen oikeuden hyvään kohteluun ja velvollisuuden kohdella muita hyvin?”. Oikeus hyvään kohteluun on tänä vuonna lapsen oikeuksien päivän valtakunnallisena teemana.

Vastuuta hyvästä kohtelusta ei voi jättää yksinomaan lasten varaan, vaan teemaa tuotiin tilaisuudessa esiin erityisesti aikuisen vastuun kautta.
– On hyvä, että tunnetaitoja opetetaan lapsille, mutta lapset tarvitsevat myös kokemuksen myötätuntoisesta ympäristöstä ja yhteiskunnasta, muistuttaa Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n toiminnanjohtaja Miia Hänninen. – Yhteiskuntaamme on hiipinyt kovat sanat, vastakkainasettelu ja toisaalle katsominen. Meillä aikuisilla tulisi olla enemmän empatiakykyä, taitoa kohdata ja rohkeutta puuttua epäkohtiin. Viestin tulisi olla kristallinkirkas: jokaisella on väliä, Hänninen kommentoi.

Tilaisuuden avauspuheenvuorot esittivät Diakonissalaitoksen toimialajohtaja, VSLJ ry:n puheenjohtaja Ilkka Kantola ja Kristiina Brunila, joka toimii kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon professorina Helsingin yliopistossa.

Asiantuntijapaneelissa olivat mukana erikoistutkija Virpi Pöyhönen ja erikoislääkäri, apulaisprofessori Linnea Karlsson Turun yliopistosta, lietolaisen päiväkoti Jokilaakson johtaja Sami Luoto ja Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset – FinFami ry:n toiminnanjohtaja Milla Roos, Keskustelun veti Katja Keisala.

Asiantuntijapaneelissa Milla Roos, Sami Luoto, Virpi Pöyhönen, Linnea Karlsson ja Katja KeisalaKuva: Asiantuntijapaneelissa Milla Roos, Sami Luoto, Virpi Pöyhönen, Linnea Karlsson ja Katja Keisala

Kantola esitti puheenvuorossaan huolen nuorten syrjäytymisestä. – Olisi tärkeää kohdata nuoret ja kysyä ”mitä sinulle kuuluu?”, Kantola painotti.
Kohtaamisen merkitys nousi esiin myös tilaisuuden asiantuntijapaneelissa. – Puheen sijasta tarvitaan konkreettisia tekoja. Meidän pitäisi palata perustehtävään ja kohdata lapset ja nuoret kuponkien täyttelyn sijaan, totesi Sami Luoto. Luoto totesi myös, että lapset ja vanhemmat tarvitsevat aikaa kiireettömään yhdessäoloon.

Samoilla linjoilla oli Linnea Karlsson, joka peräänkuulutti uskallusta kapinoida nykyistä yhteiskunnan luomaa kiirettä vastaan.
– Kiire heijastuu lapsiin, joista on tullut levottomia eikä tunnetaitoja opita. Kuitenkin empatiaan tarvitaan riittävä annos tuntimääräistä live-vuorovaikutusta muiden kanssa. Yhteiskuntamme on mennyt yksilökeskeisempään suuntaan, mutta empatia on yhteisöllistä ja aikuisetkin ovat siinä mukana, Karlsson sanoi.

Lapsen oikeuksien päivän juhla on osa Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n, INVESTin ja Sote-akatemian tiedekummiyhteistyötä. – Tiedekummiyhteistyön tavoitteena on, että kentällä tehtävä työ perustuisi tutkittuun tietoon, kertoi konsortiojohtaja Marika Jalovaara, joka on ollut mukana ideoimassa ja aloittamassa tiedekummitoimintaa. – Myös me tutkijat saamme lastensuojelun kentältä nousevia ajankohtaisia havaintoja tiedeyhteisöön. Sen avulla pystymme suuntaamaan tutkimusta ajankohtaisiin ongelmiin.

Sote-akatemian tutkimuspäällikkö Miia Tuominen on myös mukana tiedekummitoiminnassa.
– Yhteistyöllä pyritään vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka vaikuttavat alueen lasten ja nuorten hyvinvointiin, Tuominen kiteyttää. – Yhteistyötä tekemällä voimme taata lapsen oikeuksien toteutumisen arjessa.

Yläkuvassa: tutkimuspäällikkö Miia Tuominen, toiminnanjohtaja Miia Hänninen, pormestari Minna Arve, konsortiojohtaja Marika Jalovaara ja apulaispormestari Elina Rantanen