Andre Sourander sitting at a table.

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmia ehkäistään jo ennen syntymää

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on maailmalla ihailtu menestystarina. Nykyisessä hyvinvointijärjestelmässä on kuitenkin yksi keskeinen puute: se ei auta tarpeeksi hyvin perheitä, joille kasautuu ongelmia. INVEST-hankkeen tutkijoiden tavoitteena on rakentaa Hyvinvointivaltio 2.0, jossa ongelmiin puututaan kohdennetuilla interventioilla.

Mielenterveyshäiriöt alkavat usein nuorella iällä. Väestötasolla aikuisiän mielenterveyshäiriöistä puolet puhkeaa jo ennen murrosikää.

– Meillä ei ole tutkimustietoa siitä, että mielenterveyshäiriöt olisivat lisääntyneet lasten ja nuorten keskuudessa. Ongelmat ovat kuitenkin polarisoituneet siten, että osalla nuorista on entistä enemmän ongelmia tai ne ovat entistä vaikeammin hoidettavia, kertoo lastenpsykiatrian professori Andre Sourander.

Sourander johtaa Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskusta ja vetää kahta INVEST-konsortioon kuuluvaa interventiohanketta, Voimaperheitä ja APEXia. Molemmissa keskitytään lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen.

– Lasten mielenterveyteen liittyvissä tutkimuksissa on osoitettu toistuvasti, että lapsuusiässä alkavat vaikeat käytösongelmat ovat yhteydessä aikuisiän sosiaalisiin ja mielenterveyden ongelmiin, kuten matalaan koulutustasoon, päihderiippuvuuteen ja aikaiseen kuolleisuuteen. Suomessa on perinteisesti keskitytty enemmän korjaaviin palveluihin, mutta tehokkaampaa on mennä ongelman lähteelle ja pyrkiä ennaltaehkäisemään niiden syntymistä, Sourander sanoo.

Voimaperheet-ohjelmassa lapsuuden käytösongelmia pyritään hoitamaan tarjoamalla vanhemmille keinoja omien kasvatustaitojensa kehittämiseen ja lasten ongelmien hallitsemiseen.

– Kun lapsella on vaikeuksia, vanhempi helposti toruu ja rankaisee häntä, mikä ruokkii negatiivista kierrettä. Voimaperheiden digitaalinen materiaali yhdistettynä puhelinvalmennukseen on tuonut huikeita hoitotuloksia. Vaikutustutkimuksissa olemme osoittaneet, että ohjelma parantaa osallistujien vanhemmuustaitoja, minkä myötä lasten ongelmat vähenivät ja toimintakyky kasvoi, Sourander hehkuttaa.

APEX-konsortiossa Voimaperheiden mallia on laajennettu. APEXin tavoitteena on lisätä väestön mielenterveystaitoja sekä ehkäistä mielenterveysongelmia ennen kuin niistä tulee vakavia ja vaikeasti hoidettavia.

– Lasten käytöshäiriöiden lisäksi keskitymme muun muassa raskaudenaikaisen ja synnytyksenjälkeisen masennuksen sekä kouluikäisten lasten ahdistuneisuuden hoitoon. Tahdomme tukea lasten ja nuorten hyvinvointia syntymää edeltävästä ajasta aina nuoreen aikuisuuteen saakka, Sourander sanoo.

Vaikka INVESTin järjestäytyminen on vielä vaiheessa, Souranderilla on suuria odotuksia tutkimuksen lippulaivasta.

– Meillä on jo tutkitusti toimivia interventio-ohjelmia, mutta INVESTin rahoituksella voimme osoittaa ne aidosti kustannustehokkaiksi ratkaisuiksi väestötasolla. Tahdomme räjäyttää pankin ja nostaa Turun yliopiston kansainväliseksi digitaalisten terveydenhuoltopalveluiden edelläkävijäksi.

 

Teksti: Heikki Kettunen

Kuva: Hanna Oksanen