Nalle, jolla on kasvomaksi, on ikunassa

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen käyttö laski yli neljänneksen koronapandemian alussa

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen käyttö väheni 28 prosentilla COVID-19-pandemian alussa, osoitti Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen toteuttama laaja kansainvälinen kirjallisuuskatsaus. Merkittävin muutos tapahtui kiireellisissä päivystyskäynneissä, jotka vähenivät keskimäärin 40 prosenttia.

Kirjallisuuskatsaus sisälsi vertaisarvioitua tietoa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen käytöstä 19 eri maassa tammikuun 2020 ja maaliskuun 2021 välisenä aikana.

–Tulokset osoittivat, että pandemian alkuvaiheessa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelukäyttö muuttui merkittävästi eri puolilla maailmaa, sanovat tutkimuksen pääkirjoittajat, tutkijatohtorit Wan Mohd Azam Wan Mohd Yunus ja Laura Kauhanen Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta.

Lastenpsykiatrian apulaisprofessori David Gyllenbergin mukaan hoidon viivästyminen ja kokonaan hoitamatta jääneet mielenterveysongelmat ovat merkittävä kansanterveydellinen asia, jota ei voi sivuuttaa.

–Muut tuoreet tutkimukset osoittavat lasten ja nuorten psyykkisen oireilun voimistuneen pandemian aikana. Näin laaja palvelujen käytön lasku herättää kysymyksen siitä, minkälaisia vaikutuksia hoidon viivästymisellä on ollut ongelmien kehittymiseen, Gyllenberg sanoo.

–Toinen tärkeä kysymys on, minkälaisia resursseja ongelmien hoitamiseen viiveellä tarvitaan, hän jatkaa.

Tutkimus julkaistiin Child and Adolescent Psychiatry & Mental Health –tiedelehdessä. Tutkimus toteutettiin Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen ja tutkimuksen lippulaiva INVESTin sekä THL:n, Hyksin. Tyksin, Lontoon King’s Collegen, Universiti Teknologi Malaysian ja Tampereen yliopiston yhteistyönä.

Tutkimusta rahoittivat Suomen Akatemia ja Juho Vainion säätiö.