Liittymällä INVEST Ekosysteemiin pääset mukaan uuden hyvinvointiyhteiskunnan verkostoon

Tutkimuksen ja innovaation INVEST-ekosysteemi kokoaa yhteen 200 tutkijan ponnistelut ja edistää poikkitieteellistä tutkimusta. Osallistamme myös julkiset organisaatiot, kolmannen sektorin organisaatiot, yritykset, perheet ja nuoret toimintaamme.

Hyvinvointiyhteiskunnan ekosysteemin avulla voimme tehdä yhteistyötä ja olla tehokkaassa vuorovaikutuksessa keskeisten sidosryhmäorganisaatioiden, poliittisten päättäjien ja eri toimijoiden kanssa. Poikkitieteellisellä lähestymistavalla pyritään tavoiteltuihin lyhyen ja keskipitkän aikavälin yhteiskunnallisiin tuloksiin ja pitkän aikavälin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin eri väylien ja keinojen kautta.

Ekosysteemiin voivat liittyä sekä tutkijat että lasten, nuorten ja nuorten aikuisten parissa työskentelevät organisaatiot. Verkoston luomien yhteistyömahdollisuuksien lisäksi ekosysteemin jäsenet saavat tietoa uusimmista tutkimusjulkaisuista ja tapahtumista sekä INVEST-uutiskirjeen.

Lue lisää INVEST Ekosysteemistä
Liity INVEST Ekosysteemiin