Viisi lasta seisoo koululuokassa liitutaulun edessä iloisina ja kädet pystyssä

Menestystarinoita vaikuttavuudesta: koulutuspolitiikka

INVEST on parantanut tutkimustietoon perustuvan päätöksenteon edellytyksiä ja tehostanut tutkimustiedon vaikuttavuutta päätöksentekoon erityisesti koulutuspolitiikan ja sosiaalipolitiikan aloilla. Teimme yhteenvedon, miten INVEST on vaikuttanut koulutuspolitiikkaan vuosien 2019-2020 aikana.

Suomen hallitus laati vuonna 2020 luonnoksen koulutuspoliittisesta selonteosta. Selvityksessä tarkastellaan koko koulutusjärjestelmää ja luodaan visio koulutus- ja osaamistason nostamisesta Suomessa vuoteen 2040 mennessä.

Luonnoksessa hyödynnetään monien INVESTin tutkijoiden tutkimuksia nykytilan, tavoitteiden ja toimenpiteiden näyttöpohjana. Esimerkiksi ”Eriarvoisuuden tila Suomessa vuonna 2020” -raportissa esitetyt havainnot on koulutuspoliittisessa selonteossa otettu huomioon. 12 tunnustetun INVESTin tutkijan yhteistyönä koottu ”Eriarvoisuuden tila” -raportti tarjoaa katsauksen sosioekonomiseen eriarvoisuuteen, rasismiin ja sukupuolittuneeseen kehon koosta johtuvaan syrjintään Suomessa.

Vaikuttaaksemme tulevaan koulutustasoon, oppimistuloksiin, koulutukselliseen tasa-arvoon ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin olemme mukana koulutuspoliittisessa päätöksenteossa myös ennakoivasti.

Vuonna 2020 INVESTin johtaja, professori Jani Erola toimi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) korkeakoulutuksen saavutettavuusohjelman tiedelautakunnan jäsenenä. Hän on myös toimittanut ”Perhetaustan rooli korkea-asteen koulutuksessa Suomessa” –katsauksen, jota on esitetty muun muassa OKM:n julkisessa webinaarissa marraskuussa 2020.

Elina Kilpi-Jakonen puolestaan on vuoden 2020 aikana antanut OKM:n virkamiehille ja Opetushallitukselle sukupolvien välisiin koulutusnäkökulmiin liittyvää tutkimusnäyttöä.

Hän on myös ollut mukana Kokoomuksen ja Suomen hallituksen Terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuuden työpajassa, jossa keskityttiin 10 – 20 vuoden ajanjaksoon, ja joka rajoittuu poliittisen päätöksenteon keskeisiin strategisiin kysymyksiin. Työpaja liittyi eduskunnalle toimitettuun hallituksen tulevaisuusselontekoon.

Kilpi-jakonen kirjoitti myös luvun Työ- ja elinkeinoministeriön tilaamaan Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019: Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta -arviointiin.