Opiskelija opiskelee hymyillen kirjastossa. / Student smiling and studying in a library.

Opintokamu edistää opiskelijoiden hyvinvointia

Toisen asteen opiskelijat kohtaavat monenlaisia haasteita. Ongelmia on niin ajanhallinnassa, jaksamisessa kuin kaverisuhteissakin. Opintokamu tarjoaa välineitä itsearvioinnin ja keskustelun tueksi sekä apua ongelmatilanteisiin.

Anu Välilä, teksti

Yhä useampi nuori kokee jo lukiossa opinnot liian haastavina ja kuormittavina. Moni väsyy ja uupuu, mikä hidastaa ja haittaa opintojen etenemistä. Samaan aikaan elämässä tapahtuu paljon muutakin. Pitäisi tehdä tulevaisuudensuunnitelmia, harrastaa, olla sosiaalisesti aktiivinen, luovia somessa, kerryttää työkokemusta ja vaikka mitä. Paineet kasvavat ja mieli myllertää. Olo voi tuntua yksinäiseltä eikä apuakaan ole aina helppo hakea ja saada.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi Turun yliopistossa kehitetty Opintokamu-ohjelma tarjoaa helposti käyttöön otettavia ja motivoivia työkaluja, joita toisen asteen opiskelijat voivat käyttää itsenäisesti tai opettajien ohjauksessa valinnaisilla tai muuhun opetukseen sisällytetyillä kursseilla.

Opintokamusta löytyy tietoa ja tehtäviä motivaation etsintään, ajanhallintaan ja opiskelutaitojen kehittämiseen. Ohjelmassa syvennytään myös kaverisuhteisiin, jotka voivat toisinaan sisältää esimerkiksi riitoja tai kiusaamista. Lisäksi Opintokamu ohjaa tutkimaan mielen liikkeitä ja pohtimaan, miksi tunteet vaikuttavat meihin niin monella tavoin.

Apua ajanhallintaan ja jaksamiseen

Pudasjärven Hirsikampuksella on saatu hyviä kokemuksia Opintokamusta. Lähes 700 oppilaan Hirsikampus on yhtenäiskoulu, jossa toimivat peruskoulu ja lukio. Opintokamu on käytössä lukiossa, jossa ensimmäisen vuoden opiskelijoille suunnattu Taitavaksi opiskelijaksi -kurssi perustuu Opintokamun sisältöön.

Opintokamun kanssa työskennelleet erityisluokanopettaja ja erityisopetuksen koordinaattori Sari Poropudas ja kielten opettaja Pia Virranmäki ovat työssään huomanneet, että Opintokamusta on monenlaista hyötyä niin opiskelijoille, opettajille kuin oppilaitokselle. Vielä suurempi hyöty heidän mielestään saavutettaisiin, jos Opintokamua käytettäisiin opintojen ollessa jo pidemmällä.

– Taitavaksi opiskelijaksi -kurssi antaisi vielä enemmän oppilaille, jos se järjestettäisiin lukion toisella luokalla. Aluksi oppilailla on vielä intoa ja motivaatiota opiskella. Heistä saattaa tuntua siltä, että he pystyvät vaikka mihin. Uupumisen oireet ja muut haasteet saattavat alkaa vasta toisella luokalla, Poropudas sanoo.

Yhtenä isoimpana haasteena Poropudas ja Virranmäki näkevät oppilaiden lisääntyvän uupumisen. Osa oppilaista pärjää hyvin, osa sinnittelee läpi lukion ja jotkut uupuvat työmäärästä ja paineista. Poropudaksen mukaan yksilökohtaiset oppilashuoltopalaverit ovat lisääntyneet. Oppilaita ohjataan myös yhä enemmän psykologin luokse.

– Monella on haasteita jaksamisen ja ajanhallinnan kanssa. Paljon on uupumusta. Tavoitteenamme on lisätä oppilaiden voimavaroja. Olemme lähteneet siitä, että tarjoamme tietoa. Jos oppilaalle tulee ongelmia, hän tietää, mistä hakea apua. Opintokamusta löytyy arvioinnin välineitä ja sen avulla oppilaat voivat opetella suunnittelemaan omia opintojaan ja aikatauluttamaan niitä, Virranmäki sanoo.

Kysely kartoittaa oppilaiden vointia

Tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista saadaan Opintokamu-raportin avulla. Raportti pohjautuu vuosittain tehtävän kyselyn tuloksiin. Hirsikampuksella kysely on tehty vuodesta 2019 lähtien.

Opiskelijat vastaavat sähköiseen kyselyyn, ja kyselyn sulkeuduttua oppilaitoksen yhteyshenkilöt saavat oman oppilaitoksensa tulokset Opintokamu-sivuilta. Opintokamusta löytyy myös vinkkejä raportin tulkintaan sekä sen hyödyntämiseen henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa.

Raportti ohjaa suuntaamaan resursseja niihin opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviin haasteisiin, joita omassa oppilaitoksessa esiintyy. Tulokset voivat auttaa tunnistamaan sellaisia teemoja, joita olisi syytä käsitellä opiskelijoiden kanssa tunneilla esimerkiksi Opintokamu-pelin avulla. Mobiililaitteilla ryhmissä pelattavat pelit kannustavat pohtimaan yhdessä opiskelun, kaverisuhteiden ja tunne-elämän ongelmatilanteita.

Viime vuonna Hirsikampuksella tehty kysely paljasti koulukiusaamisen, mitä koulussa ei ollut havaittu vuosiin.

– Asiaan puututtiin heti. Eri luokille tehtiin erillinen kysely, jolla kartoitettiin, missä luokissa kiusaamista esiintyy, jolloin siihen päästiin paremmin käsiksi, Poropudas kertoo.

Apua, tehtäviä ja työkaluja

Poropudas ja Virranmäki pitävät Opintokamua kokonaisuudessaan hyvänä työkaluna. Ohjelma tarjoaa heidän mielestään paljon asiaa, tehtäviä ja työkaluja. Toteutus on selkeä ja visuaalisesti miellyttävä. Joitain haasteita ja parannettavaakin he löytävät ohjelmasta.

– Emme osanneet aluksi pelata Opintokamu-peliä, mutta sillekin löytyi hyvät video-ohjeet, ja nyt osaamme pelata peliä, Poropudas sanoo.

Suurin haaste opettajan näkökulmasta liittyy Poropudaksen mielestä siihen, ettei opettaja pysty kontrolloimaan, onko kurssiin kuuluvat tehtävät tehty.

– Olisi hyvä olla työkalu, jonka avulla näkisi, mitkä osa-alueet opiskelija on suorittanut, Poropudas lisää.

 

Lue lisää Opintokamu-ohjelmasta: opintokamu.fi