Professor Christina Salmivalli at the University of Turku

Professori Christina Salmivalli COVID-19 -tiedepaneelin puheenjohtajaksi

Valtioneuvoston kanslia asetti keskiviikkona 22. huhtikuuta eri tieteenaloja edustavan 13-jäsenisen tiedepaneelin tukemaan pääministeri Sanna Marinin 8.4.2020 asettaman koronakriisin jälkihoidon toimenpiteitä valmistelevan ryhmän työtä. Tiedepaneelin toimikausi jatkuu 31.5.2020 saakka.

Tiedepaneelin jäsenet on nimitetty Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetilta, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry:ltä ja Suomalaiselta Tiedeakatemialta saadun yhteisen esityksen pohjalta. Valtioneuvosto on lisäksi täydentänyt tiedepaneelia kolmella asiantuntijalla. Tiedepaneelin puheenjohtajana toimii INVEST-lippulaivan varajohtaja, professori Christina Salmivalli.

Tiedepaneelin tehtävänä on auttaa valmisteluryhmää tutkittuun tietoon perustuen arvioimaan ja ennakoimaan koronaviruskriisiin liittyviä ja siitä seuraavia vaikutuksia sosiaalisen, terveydellisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden sekä yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan resilienssin näkökulmista.

Tiedepaneeli on tehtävissään itsenäinen ja toimii vuorovaikutuksessa pääministerin asettaman valmisteluryhmän kanssa. Paneelin jäsenet on nimitetty henkilökohtaisen asiantuntijuutensa perusteella, eivätkä he edusta organisaatiotaan tai edunvalvontatahoaan.

Tiedepaneelin jäsenet valtioneuvoston tiedotteessa