Professor Christina Salmivalli at the University of Turku

Professori Christina Salmivalli kutsuttiin UNESCOn kansainvälisen koulukiusaamisen torjunnan asiantuntijapaneelin jäseneksi

5. marraskuuta on kansainvälinen väkivallan ja kiusaamisen vastainen päivä. UNESCO ja Ranskan hallitus järjestävät tuolloin kansainvälisen koulukiusaamista käsittelevän konferenssin, jonka tavoitteena on edistää maailmanlaajuista koulukiusaamisen vastaista mobilisointi jakamalla ja edistämällä hyviä käytäntöjä kiusaamiseen puuttumiseen ja ehkäisyyn.

Konferenssin kansainvälinen tiedekomitea on kutsunut asiantuntijoita eri puolilta maailmaa asiantuntijapaneeliin, jonka avulla laaditaan konferenssin aikana esitettävät suositukset kiusaamisen ehkäisemiseksi. Suositukset jaetaan poliittisille päättäjille ympäri maailmaa. Professori Christina Salmivalli on yksi paneeliin kutsutuista asiantuntijoista.

Paneelin odotetaan antavan poliittisille päättäjille käytännönläheisiä ja näyttöön perustuvia suosituksia siitä, mitä hallitusten, erityisesti opetusviranomaisten, tulisi tehdä maksimoidakseen toimivien ja tehokkaiden kiusaamisen vastaisten ohjelmien toteuttamisen.

Asiantuntijapaneeli on työskennellyt suositusten parissa syyskuusta lähtien. UNESCO julkaisee tulokset konferenssin jälkeen.

Christina Salmivalli on tutkinut koulukiusaamista yli 25 vuotta. Hän on yhdessä ryhmänsä kanssa kehittänyt kiusaamisen vastaisen ohjelman KiVa-koulun, joka on saanut sekä valtakunnallista että kansainvälistä tunnustusta ja jota toteutetaan laajalti kouluissa Suomessa ja muualla maailmassa.