Picture of Matthew Hodes.

Seminaarissa kuultiin Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista ukrainalaisten lasten ja nuorten mielenterveyteen

INVEST-tutkimuskeskuksen ja Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen 30. maaliskuuta järjestämässä seminaarissa tutkijat nostivat esiin sodan vaikutuksia ukrainalaisten lasten ja nuorten mielenterveyteen sekä korostivat kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä.

Imperial College Londonin kunnialehtori Matthew Hodes piti seminaarin ensimmäisen luennon nuorten turvapaikanhakijoiden mielenterveyteen liittyvistä taustatekijöistä.

Hodesin mukaan pakolaislasten ja -nuorten mielenterveysongelmat ovat erilaisia riippuen näiden iästä, erilaisille ongelmatekijöille altistumisesta, perheen taustasta ja menetyksistä. Hodes myös totesi, että näiden ongelmien hoitaminen vaatii hoitojärjestelmältä resurssien ohjaamista sinne, missä niitä tarvitaan.

Donetskin yliopiston lääketieteen professori Olga Osokina kertoi luennollaan ukrainalaisten kokemuksista Venäjän hyökkäyssodan aikana. Hän kertoi myös, kuinka hänen oma perheensä joutui pakenemaan sodan jaloista.

Professor Olga Osokina.
Professor Olga Osokina.

 

Osokina esitteli tutkimustuloksia, joiden mukaan ukrainalaiset nuoret ovat altistuneet korkealle määrälle traumaattisia tekijöitä, joilla on vaikutus heidän mielenterveyteensä.

Tulosten perusteella moni ukrainalainen nuori tarvitsee psykologista ja psykiatrista apua, sillä sodalle altistuneilla nuorilla on kasvanut riski traumaperäiselle stressihäiriölle, masennukselle ja ahdistukselle. Osokina muistutti myös, että vaikka sodan tapahtumat ovat hirveitä, on lapsille ja nuorille oltava rehellinen ja selitettävä tapahtumat näiden ikään sopivalla tavalla.

Researcher Sanju Silwal.
Researcher Sanju Silwal

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkija Sanju Silwal luennoi seminaarissa sodan ja itsetuhoisuuden yhteydestä. Silwal kertoi tutkimustuloksista, joiden perusteella Ukrainassa sota-alueella elävillä nuorilla on hälyttävästi suurentunut riski itsetuhoisuudelle ja itsensä vahingoittamiselle.

Silwal myös totesi, että tarvitaan lisää tutkimusta mielenterveyteen liittyvistä digitaalisista interventioista. Silwalin mukaan digitalisaation hyödyntäminen voikin parantaa interventioiden skaalautuvuutta ja saavutettavuutta sotatilanteessa.

Terja Ristkari (va and Tarja Korpilahti-Leino
Terja Ristkari (va and Tarja Korpilahti-Leino

 

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkijat Terja Ristkari (vas.) ja Tarja Korpilahti-Leino esittelivät seminaarissa keskuksen kehittämää Yhdessä selviydytään -verkkosivustoa, joka tarjoaa vanhemmille keinoja lasten tukemiseen kriisitilanteessa. He kertoivat myös, kuinka sivustoa on kehitetty ukrainalaisten vanhempien tarpeisiin yhdessä professori Osokinan kanssa. Alun perin suomenkielinen sivusto onkin käännetty ruotsiksi, englanniksi, ukrainaksi, venäjäksi ja thaiksi.

Tilaisuuden päätti Norjan teknis-luonnontieteellisen yliopiston lapsi- ja nuorisopsykiatrian professori Norbert Skokauskasin puheenvuoro. Skokauskas muistutti etäyhteyden välityksellä pitämässään puheenvuorossa kansainvälisen yhteistyön tärkeydestä lasten- ja nuortenpsykiatrian alalla.

Skokauskasin mukaan lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmat ovat niin monimutkaisia kokonaisuuksia, että niiden ratkominen on helpompaa, jos tutkijat eri maista pääsevät pohtimaan ratkaisuja yhdessä.

INVEST on Turun yliopiston ja THL:n yhteinen tutkimuskeskus ja Suomen Akatemian lippulaiva, jonka tavoitteena on tarjota Suomelle ja muille yhteiskunnille nykyistä tasa-arvoisempi sekä taloudellisesti, väestöllisesti ja sosiaalisesti kestävämpi hyvinvointivaltiomalli.