Iäkkään ja vähän nuoremman kädet

INVESTille 200 000 SHAREFI-tutkimusinfrastruktuurin 1,8 miljoonan rahoituksesta

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on jakanut viimeiset FIRI2023-rahoitukset kansallisten ja kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen. Yksi rahoituksen saaneista on Itä-Suomen yliopiston, Väestöliiton, Turun yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – Finland (SHAREFI) -infrastruktuuri.

Turun yliopistossa aineistonkeruuta johtaa tutkimuskeskus ja lippulaiva INVESTin professori Mikko Niemelä. INVESTin osuus rahoituksesta on 201 817 euroa. SHAREFI:n saama kokonaisrahoitus oli reilut 1,8 miljoonaa euroa.

SHARE on eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri, joka on tuottanut monitieteistä pitkittäisaineistoa yli 50-vuotiaiden henkilöiden terveydestä, taloudesta ja sosiaalisista suhteista vuodesta 2004 lähtien. Aineisto kattaa tällä hetkellä 530 000 yksilötason haastattelua 28 Euroopan maasta mukaan lukien Israel.

Suomi on osallistunut SHARE:een vuodesta 2016 lähtien. Tähän mennessä Suomesta on kerätty aaltojen 7,8 ja 9 (koronahaastattelut) aineistot, aallon 10 aineistohankinnan suunnittelu on käynnissä.

Infrastruktuurin tarpeen taustalla on havainto, että väestön ikääntyminen synnyttää taloudellisia, terveydellisiä ja sosiaalisia vaikutuksia, jotka kehittyvät ajassa. Näiden vaikutusten ymmärtämiseksi tarvitaan pitkittäisaineisto ja sen analysointiin soveltuvat menetelmät.