Kuvituskuva. Kuvassa on neljä tuolia, joista kolme on harmaita ja yksi on punainen

Sotilaslääketieteen professori Kai Parkkola vierailevaksi professoriksi INVESTiin

Parkkola on muun muassa tutkinut, miten varhaislapsuuden ja lapsuuden mielenterveysongelmat ovat yhteydessä kutsunnoissa pärjäämiseen. Hänen asiantuntemustaan voidaan hyödyntää suunniteltaessa henkiseen hyvinvointiin tähtääviä toimintaohjelmia kutsuntatilanteisiin.

Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuskeskus INVEST on myöntänyt vierailevan professorin arvon Kai Parkkolalle. Parkkola on sotilaslääketieteen professori ja Maanpuolustuskorkeakoulun lääkintähuollon dosentti. Hän on myös toiminut merivoimien ylilääkärinä.

Parkkola on väitöskirjastaan lähtien tutkinut varusmiespalvelusta suorittavien nuorten miesten mielenterveyttä ja siihen liittyvien ongelmien arviointia. Hän ollut mukana tekemässä syntymäkohorttitutkimuksia, joissa on selvitetty, miten varhaislapsuuden ja lapsuuden mielenterveysongelmat ovat yhteydessä kutsunnoissa pärjäämiseen ja kutsuntaluokitukseen, kutsuntaterveystarkastuksissa tuleviin mielenterveysongelmiin, päihdeongelmiin tai toimintakykyyn. Hän on laatinut menetelmiä, joilla pystytään seulomaan asepalvelukseen menijöistä ne, jotka todennäköisesti joutuvat palveluksensa keskeyttämään.

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus on tehnyt pitkäaikaista yhteistyötä Parkkolan kanssa. Viime aikoina on esimerkiksi tehty epidemiologisia tutkimuksia siitä, miten koronapandemia on vaikuttanut kutsuntaikäisten nuorten miesten hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Tuloksia voidaan verrata aiempiin tutkimuksiin ja selvittää, onko pandemialla mahdollisesti ollut vaikutusta.

– Tarkoituksenamme on toteuttaa kutsuntatilanteisiin tarkoitettuja psykososiaalisia interventioita eli toimintaohjelmia, joiden tavoitteena on toisaalta ennaltaehkäistä ja auttaa niitä nuoria, joilla on vaikeuksia, ja toisaalta lisätä henkistä hyvinvointia. On merkittävää, että saamme Parkkolan mukaan kehitystyöhön, kertoo lastenpsykiatrian professori André Sourander.

Kutsuntatilanne on tärkeä siirtymätilanne nuoruudesta aikuisuuteen. Kutsunta, joka ulottuu Suomessa kaikkiin nuoriin miehiin ja mahdollisesti tulevaisuudessa myös naisiin, on poikkeuksellinen mahdollisuus tehdä varhaista ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Mielenterveyteen liittyvien ongelmien ehkäisemisellä on merkitystä myös puolustusvoimien näkökulmasta. Henkiseen hyvinvointiin satsaaminen mahdollistaa sen, että asepalvelus voidaan suorittaa hyvin, mikä palvelee koko puolustusvoimien suoriutumista.

Lisätiedot

Professori Andre Sourander
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
andre.sourander@utu.fi