THL:n Heikki Hiilamo Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston jäseneksi

Heikki Hiilamo on nimitetty Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvostoon. Hiilamo toimii tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

Valtioneuvosto asetti neuvoston 23. kesäkuuta kolmivuotiselle toimikaudelle ajalle 1.1.2022-31.12.2024. Strategisen tutkimuksen neuvoston tehtävänä on rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.

Neuvosto päättää tutkimushankkeiden valinnasta sekä vastaa hankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Neuvostoon kuuluu kahdeksan jäsentä ja puheenjohtaja.

INVESTissä Hiilamo alkaa johtaa uutta SciAdHub-yksikköä, joka auttaa tutkijoita tutkimustiedon jakamisessa ja tieteellisessä neuvonannossa. Hän kuuluu myös INVESTin johtoryhmään. Yhdessä THL:n sekä Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa INVEST muodostaa yhtenäisen tutkimuskeskuksen, jonka tavoitteena on luoda Suomelle tasa-arvoisempi, ennakoivampi ja taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpi hyvinvointivaltiomalli.

Strategisen tutkimuksen neuvoston jäseniksi nimetyt:

• projektijohtaja Kari Herlevi, Sitra
• tutkimusprofessori Heikki Hiilamo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
• johtaja Mikael Hildén, Suomen ympäristökeskus
• professori Anne Kovalainen, Turun yliopisto
• kehitys- ja innovaatiojohtaja Elina Lehtomäki, Caruna Oy
• johtaja Jussi Ronkainen, Kaakkois-Suomen AMK
• professori Heli Ruokamo, Lapin yliopisto
• professori Antti Ylä-Jääski, Aalto-yliopisto