Kaksi tietokonetta ja papereita pöydällä.

Tietoarkiston Aineistopalkinto Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2020 -tutkijaryhmälle

Palkinto on huomionosoitus esimerkillisestä aineistonhallinnasta ja tutkimusaineiston koko elinkaaren huomioimisesta.

Tietoarkisto on myöntänyt vuoden 2022 Aineistopalkinnon Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2020 -aineiston tutkijaryhmälle. Ryhmään kuuluvat Sakari Kainulainen (Diakonia-ammattikorkeakoulu), Antti Kouvo (Itä-Suomen yliopisto), Pietari Kujala (Turun yliopisto), Mikko Niemelä (Turun yliopisto) ja Juho Saari (Tampereen yliopisto).

– Aineisto on selkeä kokonaisuus, jonka tutkijat ovat koonneet, dokumentoineet ja raportoineet johdonmukaisesti niin, että vertaileva jatkokäyttö on mahdollista, sanoo Tietoarkiston palvelupäällikkö Hannele Keckman-Koivuniemi.

Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2020 -tutkimusaineisto on koottu osana Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA) -hanketta sekä INVESTiä. Se on jatkoa vuosina 2012, 2016 ja 2017–2018 kerätyille aineistoille, joita on ollut tekemässä myös muita tutkijoita eri organisaatioista. Tutkimukset kartoittivat vastaajien hyvinvointia sekä kokemuksia ja näkemyksiä eriarvoisuudesta.

– Koko tähän mennessä kerätty aineistosarja on tallennettu Tietoarkistoon. Sitä on hyödynnetty ja hyödynnetään parhaillaan monipuolisesti sekä tutkimuksessa, opetuksessa että opintoihin liittyvissä harjoitustöissä ja opinnäytteissä, Keckman-Koivuniemi sanoo.

Aineistojen jakaminen muiden käyttöön on palvelus tieteelle ja tiedeyhteisölle

Turun yliopiston sosiologian professori Mikko Niemelä korostaa, että Tietoarkiston palvelut ja asiantuntemus helpottavat tutkijoiden, opettajien ja opettajien työtä.

– Tutkimusryhmällemme oli alusta lähtien selvää, että luovutamme aineistot Tietoarkiston kautta muiden tutkijoiden hyödynnettäväksi. Se on mielestäni palvelus paitsi tutkimus- ja opetusyhteisölle, myös hyvinvointi- ja eriarvoisuustutkimukselle kokonaisuudessaan.

Tietoarkisto myöntää Aineistopalkinnon huomionosoituksena henkilölle, tutkimusryhmälle tai organisaatiolle, joka on osoittanut esimerkillistä aineistonhallintaa ja tutkimusaineiston koko elinkaaren huomioimista aineistonkeruun suunnittelussa sekä aineiston keräämisessä, organisoinnissa ja arkistoinnissa. Palkinto jaetaan nyt 7. kerran.

Palkinto luovutetaan Tampereella Tietoarkisto-seminaarissa tiistaina 25.10.2022.

 

Lisätietoja:

Tietoarkisto

Tietoarkiston Aineistopalkinto

Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2020 -aineisto