Eduskunnan täysistuntosali.

Uusi verkkokoulutus tarjoaa tutkijalle työkaluja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen

Tutkitulla tiedolla on isompi rooli päätöksenteossa kuin yleensä luullaan. Uusi verkkokoulutus antaa etenkin uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille tukea ja vinkkejä tutkimuksen vaikuttavuuden edistämiseen.

Tieteellisenä asiantuntijana poliittisessa päätöksenteossa -koulutus kertoo, miten tutkimustietoa hyödynnetään poliittisen päätöksenteon eri vaiheissa. Se auttaa tutkijaa hahmottamaan, miten edistää omien tutkimushankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja antaa vaikuttavuustyöhön monia käytännön vinkkejä.

– Tutkimustieto vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon prosessin eri vaiheissa ja enemmän kuin yleensä luullaan, sanoo THL:n tutkimusprofessori Pasi Moisio, joka on päävastuussa koulutuksen sisällöstä.

– Tieto ei kuitenkaan välity päätöksentekoon automaattisesti, vaan se edellyttää, että tutkijat osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Myös tutkimusrahoittajat vaativat tutkimushankkeilta yhä vahvemmin yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Siksikin on tärkeää, että tutkijoilla on selkeä käsitys tutkitun tiedon roolista poliittisen päätöksenteon eri vaiheissa.

Koulutus on maksuton ja kaikille avoin, ja se soveltuu etenkin uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille. Suorittaminen kestää noin 60–90 minuuttia. Koulutuksen ovat tuottaneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, INVEST ja eOppiva.

Tutustu koulutukseen