Opitaan tunteista - tunnetaitoja koululaisille.

Uutta alakoululaisille suunnattua tunnetaito-ohjelmaa pilotoidaan Hyvinkään kouluissa

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus pilotoi Opitaan tunteista -ohjelmaa Hyvinkään kouluissa helmikuun alusta alkaen. Ohjelmassa opetetaan tunnetaitoja neljännen luokan oppilaille. Ohjelman toimivuutta tutkitaan pilotin aikana ja sen jälkeen.

Hyvinkään kouluissa on alkanut uudenlainen tunnetaitojen opetus. Opitaan tunteista on tunnetaito-ohjelma, jonka avulla opiskellaan tunteiden säätelyä ja sosiaalisia taitoja. Ohjelma pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, ja siihen osallistuvat kaikki Hyvinkään alakoulujen neljäsluokkalaiset.

– Ohjelmassa on selkeä rakenne, ja se on yksinkertainen opettaa. Opettajat ovat saaneet ohjelmaa varten koulutusta ja opettajan kirjan sekä muuta opetusta tukevaa materiaalia, kertoo tutkija Tiia Ståhlberg Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta.

Ohjelma koostuu 12 oppitunnista, jotka suositellaan opetettavaksi kerran viikossa lukujärjestykseen sisällytettyinä. Oppitunneilla oppilaat tutustuvat kolmen päähenkilön tunnepohjaisiin ongelmiin ja pääsevät ratkomaan heidän haasteitaan yksin ja yhdessä.

Opitaan tunteista -ohjelman päähenkilöt Tulisydän, Vesisydän ja Maasydän.

Jokaisella päähenkilöllä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Tulisydän (vas.) tulistuu herkästi, Vesisydän ei usko itseensä ja Maasydän jännittää esiintymistilanteita. Hahmojen esimerkkien avulla oppilaat tutustuvat tunne-elämän ja käyttäytymisen haasteisiin, ymmärtävät ihmisten erilaisuutta ja oppivat erilaisia tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Ohjelman sopivuutta ja toimivuutta tutkitaan kyselytutkimuksin

Opitaan tunteista -ohjelman pilottiin yhdistyy tutkimus, jonka avulla selvitetään ohjelman sopivuutta ja mahdollista jatkokehityksen tarvetta. Tutkimusta varten huoltaja, opettaja ja oppilas täyttävät lyhyet kyselylomakkeet ennen ohjelmaa, ohjelman päätyttyä ja noin kolme kuukautta ohjelman jälkeen. Kyselylomakkeilla pyritään kartoittamaan mahdollisia muutoksia luokkailmapiirissä sekä lasten tunne-elämän ja käyttäytymisen oireissa. Lisäksi tutkimuksessa kerätään palautetta ohjelmasta sekä oppilailta että opettajilta.

– Tunnetaidot vaikuttavat merkittävästi lapsen myöhempään kehitykseen ja esimerkiksi puutteelliset taidot säädellä omia tunteita voivat näkyä myöhemmällä iällä erilaisina ongelmina. Tahdomme tällä ohjelmalla tarjota kouluille valmiin ja tutkimusperustaisen paketin tunnetaitojen opetukseen ja toiveemme on, että ohjelma voidaan pilotin jälkeen laajentaa myös muihin kuntiin. Ennen kuin ohjelmaa voidaan laajentaa, meidän tulee kuitenkin tutkia, kuinka toimiva ohjelma on sekä oppilaiden että opettajien näkökulmasta, sanoo Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen johtaja, professori Andre Sourander.

Ohjelman on kehittänyt Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus ja Suomen Akatemian tutkimuksen lippulaiva INVEST yhteistyössä kiotolaisen Doshishan yliopiston kanssa.

Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva INVEST keskittyy yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja hyvinvointivaltion uudistamiseen. Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia parannetaan uusia interventioita (toimintaohjelmia) kehittämällä. Tavoitteena on tarjota Suomelle ja muille yhteiskunnille nykyistä tasa-arvoisempi sekä taloudellisesti, väestöllisesti ja sosiaalisesti kestävämpi hyvinvointivaltiomalli. INVEST on Suomen Akatemian lippulaivahanke ja Turun yliopiston ja THL:n yhteinen tutkimuskeskus.

Lisätietoa:

Tutkija Tiia Ståhlberg, Turun yliopisto
tthuht[at]utu.fi

Professori Andre Sourander, Turun yliopisto
andsou[at]utu.fi