Vuoden KiVa-koulu 2023 on Putaanvirran koulu_KiVa-koordinaattori Katja Lindlöf ja rehtori Joona Kurikkala

Vuoden 2023 KiVa-kouluksi on valittu Putaanvirran koulu Pihtiputaalla

Putaanvirran koulu on valittu Vuoden 2023 KiVa-kouluksi tunnustuksena ohjelman aktiivisesta toteuttamista sekä kiusaamistapausten asianmukaisesta selvittämisestä. Kunniamaininnan myönsi Turun yliopiston KiVa Koulu -ohjelma.

– KiVa Koulu -toimenpideohjelman myötä Putaanvirran koulussa on toimivat rakenteet kiusaamistapausten tasapuoliseen ja järjestelmälliseen selvittämiseen, Putaanvirran koulun KiVa-koordinaattori Katja Lindlöf sanoo.

Kunniamaininnan myöntäneen ja ohjelman kehittäneen Turun yliopiston KiVa Koulu -ohjelman toinen vastuullinen johtaja, erityisasiantuntija Elisa Poskiparta toteaa, että Putaanvirran koulussa on selvästi tehty toimia kiusaamisen ehkäisemiseksi.

– Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn suunnattuja KiVa-oppitunteja on pidetty kaikille vuosiluokille. KiVa-tiimi on puuttunut ilmi tulleeseen kiusaamiseen ja tulokset ovat keskimääräistä paremmat sekä ala- että yläkoulun vuosiluokilla. Myös oppilaat kokevat selvittämiskeskustelujen vaikuttaneen tilanteeseen. Kiusatun oppilaan osalta kiusaaminen loppui kokonaan muita kouluja useammin, Poskiparta kertoo.

Katja Lindlöfin mukaan vastuu toimenpideohjelman toteuttamisesta on jaettu laajasti koko opettajakunnalle. Se nopeuttaa pieniinkin kiusaamisepäilyihin puuttumista.

– Haluamme tehdä ohjelman mukaisen työn näkyväksi myös koteihin. Yhdessä kannamme kasvatusvastuun paremmin, hän jatkaa.

Tulokset näkyvät kyselytutkimuksissa, joihin kaikki KiVa-koulut ovat voineet osallistua. Keväällä 2023 oppilaskyselyyn vastasi yhteensä yli 85 000 oppilasta yli 450 koulusta. Henkilökuntakyselyyn lukuvuoden lopulla vastasi reilut 350 opettajaa 118 koulusta. Putaanvirran koulussa sekä oppilaat että henkilökunta osallistuivat kyselyihin.

– Kiusaaminen ja koulussa tapahtuva väkivalta ovat olleet tänä syksynä vahvasti esillä mediassa. Tällaisena aikana on hienoa päästä nostamaan esiin koulujen päivittäin tekemää hyvää työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Meillä Putaanvirran koululla koko henkilökunta on todella sitoutunutta kiusaamisen ehkäisemiseen ja esiin tulleiden tapausten selvittämiseen, Putaanvirran koulun rehtori Joona Kurikkala sanoo.

Turun yliopistossa kehitetty KiVa Koulu -ohjelma on jakanut vuosittain tunnustusta Vuoden KiVa-koulu -kunniamaininnalla ohjelmaa tavoitteellisesti toteuttavalle perusopetuksen koululle tai kunnalle.

KiVa Koulun nettisivut

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Elisa Poskiparta, KiVa Koulu/Turun yliopisto, p. 045 136 3405, elipos@utu.fi
Putaanvirran koulun rehtori Joona Kurikkala, p. 044 459 6876, joona.kurikkala@pihtipudas.fi
Putaanvirran koulun KiVa-koordinaattori, opettaja Katja Lindlöf, p. 040 714 3601, katja.lindlof@pihtipudas.fi