Vuoden KiVa-kouluksi 2022 on valittu Lahden ruotsinkielinen koulu

Vuoden 2022 KiVa-koulu -kunniamaininnan saa Lahden ruotsinkielinen koulu. Valinnassa kiinnitettiin tällä kertaa huomiota oppilaiden yksinäisyyttä koskeviin kyselyvastauksiin. KiVa Koulun tekemän oppilaskyselyn vastauksista voi havaita, kuinka usein oppilaat kokevat olonsa yksinäiseksi koulussa. Keväällä 2022 kyselyyn vastasi lähes 90 000 oppilasta. Lahden ruotsinkielisessä koulussa ei yksikään kyselyyn vastanneista oppilaista kertonut olevansa ’usein’ tai ’jatkuvasti’ yksinäinen. 

–Yksinäisyyden kokemus liittyy usein kiusatuksi joutumiseen. Yksinäisellä on suurempi riski joutua kiusatuksi, mutta yksinäisyys voi olla myös seuraus tahallisesta ulkopuolelle sulkemisesta, kertoo KiVa Koulu -ohjelman kehittänyt professori Christina Salmivalli.

Lahden ruotsinkielinen koulu on pieni ja turvallinen koulu. –Olen iloinen, että oppilaat kokevat viihtyvänsä koulussa ja löytävänsä helposti ystäviä, toteaa koulun rehtori Jussi Virsunen. Samassa pihapiirissä koulun lisäksi sijaitsevat päiväkoti ja kulttuuritoimintaa edistävä Luckan. Svenska gårdenissa korostuu vahva yhteisöllisyys.

Erityisasiantuntija Elisa Poskiparta ja rehtori Jussi Virsunen
Erityisasiantuntija Elisa Poskiparta Turun yliopistosta ja Lahden ruotsinkielisen koulun rehtori Jussi Virsunen

 

Lahden ruotsinkielisessä koulussa pidetään kaikilla luokilla KiVa-oppitunteja. –Meillä otetaan säännöllisesti esille, miten tunteita sanoitetaan ja miten toiset voivat kokea eri tavalla erilaisia tilanteita, kertoo KiVa-vastuuopettaja Anita Kantoluoto. Hän kehuu myös KiVa-ohjelmaan kuuluvia materiaaleja.  –KiVan kuvamateriaali on monipuolinen, ja sitä voidaan käyttää erilaisissa yhteyksissä. KiVa-peliä 1 voivat kaikki pelata ja siinä käsitellään kiusaamisen vastaisia perusasioita. Mielestämme on tärkeää tehdä kiusaamista ennaltaehkäisevää työtä, Kantoluoto painottaa.

Lahden ruotsinkielinen koulu on yhtenäiskoulu, jossa on 120 oppilasta vuosiluokilla 0-9. Koulun yhteydessä toimii varhaiskasvatuksen yksikkö, jossa esiopetuksessa lapsia on parikymmentä.

Lahden kaupungin koulut ovat mukana kuntalisenssisopimuksella ja sen myötä sekä koulut että kunta saavat palauteraportit kyselyiden vastauksista. Raportti sisältää tulosten vertailun kaikkien kyselyyn vastanneiden koulujen tilanteeseen. Palautteita voi hyödyntää kouluissa ja myös kuntatasolla; toiminnan suunnittelussa kiusaamisen vastaisessa työssä, oppilashuoltotyössä ja seuraavan lukuvuoden suunnittelussa.

Turun yliopistossa kehitetty KiVa Koulu -toimenpideohjelma on ollut suomalaisten perusopetusta tarjoavien koulujen saatavilla jo vuodesta 2009. Ohjelman materiaaleja on käännetty 15 kielelle ja ohjelmaa toteutetaan KiVa-kouluissa 23 maassa.
KiVa Koulu -ohjelmassa mukana olevista kouluista on valittu Vuoden KiVa-koulu jo vuodesta 2010. Tunnustuksen myöntää Turun yliopiston kiusaamisen vastaisen KiVa Koulu -toimenpideohjelman kehittäjät ja sen avulla halutaan nostaa esiin työtä, jota kouluissa tehdään oppilaiden viihtyvyyden ja turvallisen koulunkäynnin edistämiseksi.

Lisätietoja: 
Rehtori Jussi Virsunen, Lahden ruotsinkielinen koulu
puh. 050 311 1640, jussi.virsunen@lahti.fi

Erityisasiantuntija Elisa Poskiparta, KiVa Koulu / Turun yliopisto
puh. 0400 286 670, elipos@utu.fi

Lue lisää KiVa Koulusta