A girl on a computer

Sammanfattning av coronavårens enkät

Våren 2020 har varit mycket speciell. Coronaviruset har orsakat diverse olika tankar och känslor samt förändrat vardagen för alla. Vi i KiVa Skola gör vårt bästa för att stöda det arbetet som utförs i skolorna för att befrämja välmående av barn och ungdomar. Ett konkret redskap har varit framställandet av enkät om distansundervisningsperioden.

Vi är verkligen överraskade hur populär enkäten var: den besvarades av nästan 50 000 elever från över 400 skolor! Fint att så många KiVa-skolor valde att delta. För att stöda arbetet i skolorna vill vi erbjuda aktuell information om barn och unga och deras erfarenheter angående lärande, vänskapsrelationer och välmående under undantagsförhållanden

Det har skapats ett interaktivt onlineverktyg på basen av resultaten. Det erbjuder en inblick i barns och ungas erfarenheter om coronavåren. Onlineverktyget erbjuder dig en möjlighet att själv granska i resultaten. Det finns fler än endast en historia om vad som hänt till barn och unga sedan skolorna övergick till distansundervisning.

Länken till den riksomfattande sammanfattningen (länken uppdaterad till den svenskspråkiga översättningen den 25.5)

Hur fungerar online-verktyget?

Verktyget gör det möjligt att analysera resultaten skiljt för varje årskurs. Det är också möjligt att undersöka hur sociala relationer påverkar erfarenheterna. Hur har elever som blivit mobbade eller känner sig ensamma upplevt hemundervisningen och isoleringen när skolorna har varit stängda? Du kan också undersöka hurdan effekt vuxenkontakt har på elever genom att välja betrakta endast elever som haft svårt att kontakta lärarna eller som inte har haft vuxna hemma dagtid.

Tolkningsguide_distansundervisning

Enkäten i ett nötskal

Vem kunde att delta? Eleverna i skolor som förverkligar KiVa Skola-programmet
Antalet svarspersoner 48 338
Vem var enkäten riktad till? Årskurserna 1–9 i grundläggande undervisningen (7–16 åringar)
Antalet skolor som utförde enkäten 416
När samlades svaren? 4–13.5.2020
Hur genomfördes enkäten? Eleverna besvarade enkäten på nätet som en del av distansundervisning i skolor som förverkligar KiVa Skola-programmet
Vad undersökte enkäten? Elevernas erfarenheter av distansundervisning, möjligheter för stöd, kamratförhållanden och välmående under undantagsförhållanden

Våra forskare har skrivit ett blogginlägg i vilket de behandlar det mest centrala innehållet i resultaten. Inlägget är endast på finska.

Mer information on KiVa Skola

Suomeksi:

Koululaisten koronakevät -kyselyn tulokset