INVEST Lastenpsykiatria

PI

 

André Sourander
Lastenpsykistrian professori
Turun yliopisto
Ota yhteyttä
CV

Senior researchers:

Marjo Kurki
Ota yhteyttä
CV

Terhi Luntamo
Ota yhteyttä
CV

Hanna-Maria Matinolli
Ota yhteyttä
CV

Jayden Khakurel
Ota yhteyttä
CV

Laura Pulkki-Råback
Ota yhteyttä
CV

Otto Waris
Ota yhteyttä
CV

Postdocs:

Sonja Gilbert
Ota yhteyttä
CV

Research Projects

APEX – Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä

Turun yliopiston johtama ja Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama APEX – Awareness, prevention & early intervention -hanke kehittää digitaalisissa ympäristöissä toteutettavia mielenterveyden matalan kynnyksen tuki- ja hoitomuotoja ja tutkii niiden vaikuttavuutta.

APEX-hankkeessa kehitetään omat hoito-ohjelmansa raskausajan ja synnytyksenjälkeiseen masennukseen sekä alakouluikäisten ahdistukseen. Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa leikki-ikäisten käytösongelmien hoitoon suunnitellun Voimaperheet-vanhempainohjausohjelman kehittäminen jatkuu. Yläkouluikäisille ja opintonsa aloittaville nuorille kehitetään mielenterveyttä vahvistavia tukimuotoja.

 

Voimaperheet

Lue lisää

Voimaperheet on Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkimuskokonaisuus.

Kehitämme ja tutkimme varhaisia matalan kynnyksen etähoito-ohjelmia sekä eri väestöryhmille kohdennettuja, mielenterveyttä edistäviä ohjelmia. Ohjelmat on suunniteltu lapsille, nuorille ja lapsiperheille.

Tavoitteena on tuottaa vahvaan tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa ja työkaluja palvelujärjestelmän kehittämisen tueksi sekä edistää siirtymää erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun palveluista varhaiseen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn.

>> Lue lisää