INVEST Psykologia

PI


Christina Salmivalli

Lippulaivan varajohtaja
Psykologian professori
Turun yliopisto
Ota yhteyttä
CV

 

Rinnakkaishankkeiden tutkimuksen vastuulliset johtajat (PI) ja muut tutkijat näet täältä

Research Projects

ERC Advanced Grant project CHALLENGE 2020-2025

PI: Christina Salmivalli

Koulussa tapahtuva kiusaaminen on yleinen ja vakava ongelma, josta aiheutuu kielteisiä seurauksia lapsille ja nuorille sekä huomattavia kustannuksia yhteiskunnalle. Kiusaamisen interventioiden tutkimus on paljolti keskittynyt kiusaamista ennalta ehkäisevien toimenpideohjelmien keskimääräisiin vaikutuksiin.  Tämä onkin ollut tärkeää, mutta samalla on jäänyt vähemmälle huomiolle, miten kouluissa puututaan yksittäisiin kiusaamistapauksiin, ja milloin ja miksi puuttuminen ei johda toivottuun lopputulokseen.

>> CHALLENGE verkkosivuille

KiVa Koulu®, Kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma kouluille

KiVa Koulu® on Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. KiVan on tutkimuksissa todettu olevan yksi tehokkaimmin kiusaamista ehkäisevistä ohjelmista. Suomessa KiVa Koulu -ohjelmassa on mukana yli 900 koulua ja Suomen lisäksi ohjelma on käytössä useassa muussakin maassa; katso www.kivaprogram.net/.

>> Lue lisää

Opintokamu®, Työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen toisella asteella

Opintokamu-ohjelma tarjoaa helposti käyttöön otettavia ja motivoivia työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi toisella asteella.

>> Lue lisää