Waseem Haiderin kalenterikuva, luuku 16.

16: Waseem Haider

My research is focused on the mental health outcomes of migrants living in Finland. By using full-population register data (19987-2020) I am exploring how neighborhood diversity, labor market participation, and family dynamics affect the migrants’ mental health outcomes. Migrant children are also part of my study sample as second-generation migrants. I will try to identify the factors that affect the mental health outcome of migrants’ first-generation and how their mental health status and cumulative disadvantages they face affect the mental health well-being of migrants’ second-generation. 

Suomeksi:

Tutkimukseni keskittyy Suomessa asuvien maahanmuuttajien mielenterveyteen. Tutkin rekisteriaineistojen (1998-2020) avulla sitä, miten naapuruston moninaisuus, työmarkkinoille osallistuminen ja perheen sisäinen dynamiikka vaikuttaa maahanmuuttajien mielenterveyteen. Myös maahanmuuttajien lapset toisen sukupolven maahanmuuttajina lukeutuvat tutkimusaineistooni. Yritän tunnistaa niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajien mielenterveyteen. Sitä, miten heidän mielenterveydellinen tilansa ja kasautuva huono-osaisuus vaikuttaa toisen sukupolven maahanmuuttajiin.